Nu går Volkswagen helt in för gasbilarna

2013-01-24 10:36  
Claes Hägg är taxichaufför på Taxi Stockholm. Han har kört gasbil i ungefär fem år. – Allt fungerar bra, förutom växellådorna. Räckvidden är ungefär 35 mil. Sedan fungerar det nog bättre i storstäder och i södra Sverige eftersom flera mackar har gas i de områdena, säger han. En stor majoritet av Taxi Stockholms bilar drivs med biogas. Vecka 52 förra året låg siffran på 76 procent. Foto: Jörgen Appelgren

Naturgas, biogas och e-gas. Det är tre steg mot nollutsläpp, menar en av världens största tillverkare av personbilar, Volkswagen.

Ny Teknik var på plats i München när företaget strax före jul presenterade sin nya strategi för medier från hela världen.

Visserligen har koncernen tillverkat gasbilar i tjugo år, men försäljningen har varit blygsam och utbudet begränsat. I stället har Volkswagen satsat åtskilliga miljarder på utvecklingen av bränslesnåla diesel- och bensinmotorer.

Vad som främst driver renässansen för gasbilar är två något motstridiga trender. Den ena är att produktionen av biogas ökar, exempelvis från avfall och jordbruksrester. Sverige lyfts här fram som ett föredöme.

Men framför allt ökar produktionen av naturgas världen över. Särskilt skiffergasen har i ett slag mångfaldigat världens kända gasreserver, där stora fyndigheter finns i USA och Kina.

Naturgas ger lägre utsläpp av koldioxid, eftersom molekylerna innehåller mindre kol och mer väte jämfört med råolja. En naturgasdriven bil släpper ut 20–25 procent mindre koldioxid än motsvarande bensindriven.

Dessutom minskar utsläppen av hälsofarliga partiklar samt kolmonoxid och kväveoxider.

Med biogas i tanken blir utsläppen av koldioxid ännu mindre. Teoretiskt kan man nå nollutsläpp, men för svensk biogas är minskningen i genomsnitt 71 procent, enligt Energimyndigheten.

Dessutom utvecklar man i Tyskland storskaliga metoder för att omvandla överskottsel från vindkraftverk till metan.

– Vi ser naturgasbilen som ett förstadium till vätgasbil, säger Harald Pensky som leder Volkswagens utveckling av gastankar.

Det som hittills har bromsat utvecklingen av vätgasbilar är framför allt problem med lagring och tankning av gasen, som dessutom är dyr att framställa. Vätgas kräver också specialkonstruerade bilar och separata distributionssystem.

Biogas och e-gas kan däremot blandas med naturgas i valfria proportioner och således successivt ersätta fossil naturgas. Dessutom är det relativt enkelt och billigt att anpassa bilar för gasdrift, särskilt om grundkonstruktionen är förberedd för gas. För kunden innebär det vanligen ett påslag på mellan 15 000 och 30 000 kronor, beroende på bilmodell.

Den viktigaste och nästan enda synliga förändringen är själva gastankarna. De är placerade på krocksäkert utrymme under bilen, strax framför bakaxeln. Det finns gastankar av såväl stål som glasfiberarmerad plast och de ska klara även allvarliga olyckor utan att gå sönder.

Skulle bilen börja brinna finns en övertrycksventil som släpper ut gasen. Denna antänds precis som olja eller bensin, men exploderar inte.

Alla gasbilar har även en bensintank, som varierar i storlek beroende på bilmodell.

Dels ökar bensintanken räckvidden, vilket är förnuftigt eftersom det fortfarande är glest mellan gasmackarna, dels måste motorn starta på bensin kalla vinterdagar, vilket gör att den inte kan optimeras för ren gasdrift.

På en direkt fråga från Ny Teknik om hur mycket bättre verkningsgrad en motor helt optimerad för gas skulle ge, blir det först en lite förvirrad diskussion bland Volkswagens utvecklare. Tills den verkliga experten hämtas med en kaffekopp i handen – Jörg Worm som leder anpassningen av bilarna till gasdrift:

– Bränsleförbrukningen skulle bara bli tre-fyra procent lägre, avgör han.

Gasbilar i Sverige

Gasbilar på svenska marknaden: Volvo, Volkswagen (inom kort även Audi och Skoda), Mercedes, Opel och Fiat. Antalet modeller och varianter är dock starkt begränsat.

Fordonsgas i Sverige består till drygt hälften av biogas, resten naturgas. Cirka 40 procent kommer från avlopps-reningsverk. Såväl naturgas som biogas består till övervägande del av metan. På kontinenten är den främst naturgas.

Gasmackar i Sverige: Flest i Östra Svealand och västra Götaland. I Norrland finns bara en handfull.

I Europa ligger gasmackarna tätt i vissa länder, medan andra knappast har några alls. Nederländerna och Storbritannien har mackar för motorgas (gasol) som inte är kompatibel med fordonsgas.

D ET HÄR ÄR E-GAS

E-gas står för metan som har utvunnits med hjälp av el. Det är en energimässig omväg, där man gör metan av väte som utvinns via elektrolys och koldioxid från luften.  Men i länder med periodvist stort överskott av el (som Tyskland) är e-gas ett sätt att lagra överskottet, även om minst 30procent av den ursprungliga energin går förlorad.

Under våren börjar tillverkningen av e-gas i större skala vid en pilotanläggning i Emsland i Tyskland som biltillverkaren Audi har byggt.

Årligen ska anläggningen producera runt tusen ton e-gas, vilket räcker till ungefär 2000 bilar (om varje bil körs cirka 1500 mil per år).

20 miljoner gasfordon spås säljas fram till 2015

Globalt är gasbilar vanligast i Argentina, Pakistan och Brasilien som tillsammans har över sex miljoner, jämfört med Sveriges drygt 30 000.

Det som styr försäljningen är främst tillgång på natur- och biogas samt skatteregler för bränslen och fordon.

Fram till 2015 kommer det att säljas nästan 20 miljoner gasfordon, spår konsultföretaget Technavio. Konsultföretaget Pike Research tror att försäljningen av gasdrivna personbilar och lätta lastbilar 2019 ska nå 3,2 miljoner – jämfört med 2,1 miljoner i år vilket är 2,6 procent av årets totalmarknad.

Det är något färre än årliga försäljningen av el- och hybridbilar, som Pike Research spår ska uppgå till cirka 3,8 miljoner år 2020.

De marknader som man tror växer snabbast ligger i Asien, men även gasbilarna i USA spås öka runt tio procent årligen.

Norbert Andersson

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt