Nödrop från Afghanistan: - Ge oss nya spaningsplan

2009-12-30 15:31  

De svenska soldaterna i norra Afghanistan har fått utstå många fler attacker än vad som hittills varit allmänt känt och nu kräver de spaningsunderstöd av obemannade flygplan.Så snart det någonsin är möjligt!

- Efter hittills 45 attacker under 2009 mot den svensk-finska styrkan i Afghanistan finns det ett omedelbart behov av att förbättra underrättelseinhämtning och force protection, skriver Försvarsmakten i sin begäran om att snabb få hyra in taktiska, obemannade spaningsplan, så kallat tuav,för att skydda soldaterna mot fientliga attacker.

Försvaret har ett gammalt tuav-system, kallat Ugglan, men det är redan omodernt och uppfyller inte kraven.

Försvarets Materielverkt FMV gick för drygt ett år sedan ut med en riktad beställning till Saab att upphandla en ersättare till Ugglan.

Det tuav-system som då kom bäst ut i utvärderingen var amerikanska Shadow 200, som kan flyga i en förutbestämd rutt, ta bilder från luften och skicka bilderna trådlöst till operatören på marken.

Afghanstyrkan kan inte vänta
Men plötsligt tvärnitade regeringen om att skaffa den här typen av taktiska obemannade spaningsplan och upphandlingen lades på is. Det kostade för mycket.

I årets budgetproposition har dock försvarsdepartementet ändrat sig och viker pengar för inköp av en efterföljare till tuav Ugglan.

Men den processen tar för lång tid, menar Försvarsmakten.

De nya planen kommer inte att vara levererade förrän om drygt ett år och Afghanstyrkan inte vänta så länge.

Därför vill Försvarsmakten leasa färdiga tuav-system med personal och allt till dess att försvaret fått sina egna plan.

Snabba puckar
Det är bråttom. Offertförfrågan gick ut strax före jul. Offerterna ska vara inne senast den 15 janauri och senast den 1 juli 2010 ska de inhyrda spaningssystemen vara på plats i Afghanistan.

- Före operationer och annan verksamhet skall systemet säkerställa en effektiv inhämtning som syftar till att klarlägga eventuella hot, skriver Försvarsmakten i sin offertförfrågan till Försvarets Materielverk.

Falken är för liten
Under året har den svensk-finska afghanstyrkan haft hjälp av det lilla obemannade spaningsplanet Falken från K3 i Karlsborg.

Men Falken är ett litet plan med kort räckvidd och fungerar inte för att spana över stora avstånd.

Falken är ett system som kan användas för att inom tio-femton minuter få tillgång till flygspaning över närområdet som ett komplement till ett större taktiskt obemannat spaningsplan som kan vara upptagen på annat håll.

Försvaret vill komplettera med ett obemannat spaningsplan som kan vara i luften i minst åtta timmar och flyga före en trupptransport från en by till en annan och söka av området efter fiender.

Så här har andra länder gjort
1. England använderReaper i en blandning av leasing/köp från amerikanska General Atomics Aeronatical Systems, förkortat GA-ASI. Planet väger 4 700 kilo. Det kan ta med sig bomber och missiler och kan fjärrstyras via satellitlänk.

2. Kanada, Tyskland och Australien har leasatHeron från Israeli Aerospace Industries. Planet väger 1 000 kilo och kan vara i luften 40 timmar åt gången. Heron har både kamera och radar, samma radar som den svenska kustbevakningen använder på sina flygplan.Se videoklipp på Youtube här.

3. England leasarH450 från Israeliska Elbit Systems. Det är ett 500-kilosplan som kan vara i luften i 20 timmar och bära med sig en avancerad kamera för både dag- och nattuppdrag.Se video från Royal Artillery på Youtube.

4. Holland leasarAerostarfrån Israeliska Aeronautics. Planet väger 200 kilo och kan vara i luften 12 timmar. Aerostar är väldigt likt SverigeaktuellaShadow 200 i storlek och prestanda.Youtube.

5. Australien leasar förutomHeronocksåScaneagle från Boeing. Scaneagle är ett litet plan på bara 20 kilo som kan startas med en katapult och fångas in med en vajer. Scaneagle har i stort sett samma kamera som Falken men kan vara i luften i 12 timmar mot Falkens 3 timmar.Youtube.

TUAV

Tuav står för tactical unmanned aerial vehicle, det vill säga obemannade, fjärrstyrda spaningsplan som används i taktiska syften för att spana över fientliga områden så att man kan undvika obehagliga överraskningar när soldaterna tar sig fram till fots eller i bilar.

Spaningsplanen är också ett stöd för helikoptrarna som används i Afghanistan - sjukvårdshelikoptrar som ska ta sin in i fientlig zon för att hämta upp skadade soldater. Spaningsplanen kan då se om det är fritt fram eller om det fortfarande är farligt i området.

Ett tuav-system av typ Shadow 200, som är Sveriges val, består av transportfordon, avskjutningsramp, datalänkar samt 3-4 plan per system.

Sverige överväger att köpa in 3-4 sådana system med 3-4 plan i varje.

Lars Anders Karlberg

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt