Lättare regler för drönarfotografering

2016-11-18 15:09  

"Det finns syften och villkor som kan göra det lättare att använda drönare", säger Datainspektionens jurist.

I oktober fastslog Högsta förvaltningsdomstolen att kamerautrustade drönare omfattas av kameraövervakningslagen. Det betyder att den som vill flyga en drönare med kamera på allmän plats, måste ansöka om tillstånd hos länsstyrelsen.

Domen har av många, både drönarbolag och intresserade privatpersoner, uppfattats som att tillstånd bara ska ges när syftet med drönarfotograferingen är att utreda brott eller förhindra olyckor.

– Men det är en alltför snäv tolkning. Man kan absolut få tillstånd även i andra syften, säger Datainspektionens jurist Malin Ricknäs.

Myndigheten anser bland annat att tillstånd kan ges när det handlar om transport av hjärtstartare, räddningsutrustning, läkemedel eller motsvarande. Även vid efterforskning av försvunna personer, tillsyn eller kontroll av områden i samband med bränder, och inspektion av kraftledningar eller kraftledningsgator inför en personalinsats.

Enligt kameraövervakningslagen kan tillstånd ges även för syften som forskning, inventering och tillsyn av skog, mark och jordbruk, mätning av mark, jordvallar, vattenstånd eller fastigheter, dokumentering av landskap för byggprojekt eller översikts- och detaljplaner, besiktning och kontroll av byggnader och viss övningsverksamhet, som exempelvis övning av räddningsverksamhet.

– Men då ska integritetsintrånget, som det står i kameraövervakningslagen, kunna "reduceras till försumbarhet", säger Malin Ricknäs.

Detta kan göras genom att länsstyrelserna ställer upp olika villkor för tillstånden. Konkreta exempel på sådana villkor kan vara att filmningen ska avbrytas om någon person kommer in i området som filmas, eller att kameran endast aktiveras på en höjd varifrån det inte går att identifiera personer. Det kan även vara villkor som rör den aktuella platsen, till exempel att den är avspärrad eller markerad, eller att ingen filmning sker i närheten av bostadsbebyggelse, på vägar, vandringsleder eller liknande.

– Så det görs fortfarande en prövning í varje enskilt fall, och det är viktigt att man tittar noga på villkoren. Men man ska inte tolka Högsta förvaltningsdomstolens utslag som att tillstånd bara ska ges för brottsbekämpning eller i olycksförebyggande syfte, säger Malin Ricknäs.

Eftersom mycket drönarverksamhet sker med kort varsel, anser Datainspektionen också att länsstyrelserna ska kunna bevilja generella tillstånd – alltså överenskommelser där det inte behövs ett särskilt tillstånd för varje enskilt flyguppdrag – i de fall ett sådant kan motiveras.

Tommy Harnesk

Mer om: Drönare

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt