Läsarna: Oenighet om självkörande bilars beslut

2015-09-08 12:38  
Bil på väg i Volvos försök med självkörande bilar Drive Me. Foto: Björn Rosvall / TT

Tesla och Volvo är oeniga om vad som är den svåraste moraliska frågan vad gäller självkörande bilar. Det är även Ny Tekniks läsare.

I går rapporterade Ny Teknik om att Tesla och Volvo är oeniga om vad som är den svåraste moraliska frågan vad gäller självkörande bilar.

Tesla menar att det svåraste är regelverket bakom styrsystemen, som fattar beslut om liv och död. Volvo håller inte med.

- Vår strategi är att bilen aldrig ska hamna i en situation där den tvingas välja att fatta den typen av moraliska beslut. Aldrig, menade Erik Coelingh, som är teknisk specialist på Volvo personvagnar.

Han menade i stället att den viktiga moraliska frågan är om samhället ska acceptera att det dör 30 000 i trafiken varje år i Europa, och ungefär lika många i USA, när det finns teknik - självkörande bilar - som kan minska det antalet radikalt.

Ny Tekniks läsare är också oense.

Signaturen ”*Elvis” köper Volvos resonemang:

”Jag tror Volvo i princip har rätt. När en robot kör ska den aldrig chansa. Roboten ska vara 100 procent säker på att sensorinformationen den får in innebär att den kan stanna på ett säkert sätt. Robotar ska inte chansa. Sedan kan alltid de oförutsedda inträffa, bland annat på grund av andra bilister. Vi detta tillfälle är det inte robotens val att välja mellan liv och död. Robotens uppgift är att sakta ner så fort som möjligt och undvika så många hinder som möjligt”.

Även ”Lars A” anser att Volvo har rätt i att den moraliska frågan handlar om att nyttja den nya tekniken för att minska dördsolyckorna.

”Med 100 procent självkörande bilar så går det att få ner antalet skadade och dödade i trafiken med 99,9 procent”, skriver han.

Men läsaren F. Roger är mer tveksam till Volvos lösning när bilen står inför ett svårt val, då är det enda säkra alternativet att stå parkerad menar han.

”Jag själv har varit tvungen att köra av vägen när jag mötte en buss som gjorde en omkörning. Man hade varit en ganska missnöjd kund om bilen bara stannade och stod kvar som en kamikaze-pilot i filen”, skriver L. Roger.

Signatur ”Christian” varnar för att Volvos utvecklare bara tänker på kända situationer.

”Det finns gott om situationer en självkörande bil med dagens sensorer inte känner av".

"Kommer en bil i 100 km/h rätt genom en korsning så kommer du kunna se den. Ditt system kommer inte upptäcka bilen förrän det är för sent. Dagens självkörande system som Volvos är alldeles för anpassade till att man passerar trafik man känner till”, skriver han och fortsätter:

”En förare kan se bra mycket längre än de autonoma systemen. Han kan höra utryckningsfordon långt innan de är framme etc. Det finns en miljon problem i trafiken autonoma system har svårt att ta ställning till”, varnar ”Christian”.

Ny Tekniks läsare ”Mikael” är inne på Teslas linje:

”Det kommer alltid att finnas situationer där självkörande bilar inte fungerar där val måste göras eller kritiska beslut måste tas. Ett exempel är när det plötsligt kommer underkylt regn som sätter igen kamera och andra sensorer så de får fel information. Vad gör bilen då?”, undrar ”Mikael”.

Han får flera förslag:

Bland annat av *ELVIS” som menar att den självkörande bilen då gör följande: ”1: Sätter på vindrutetorkaren. 2: Saktar ner till den hastigheten där den information den får in är tillförlitlig. Inte speciellt konstigt, jag gör ungefär samma sak själv när jag kär bil. Sikten plötsligt sämre = tryck till bromsen ordentligt. Hur hårt man trycker beror lite på hur mycket generellinformation man har buffrat i huvudet.”

Signaturen ”Sven” har egen erfarenhet av att bilens smarta system har fungerat bra.

”Kör dagligen en bil med laser, radar och kamera för att övervaka och få adaptiv farthållare. Minst en gång har jag klarat mig helt från olycka på grund av systemen. Troligen fler”, skriver han och fortsätter:

”Det funkar i verkligheten och gör stor nytta. Dit jag vill komma är att ni ska inte tro att de framtida systemen blir sämre”.

Signaturen ”EE” tror också att tekniken är en säkrare lösning än människan:

”Ett automatiserat fordon har fler informationskällor/sensorer än vad vi människor har. Det betyder att reglersystemen ofta har en betydligt bättre lägesbild än vad en människa har och mer sensorredundans för att skapa sig den. I kombination med att fler aktuatorer finns att tillgå och att dessa kan styras avsevärt snabbare än vad en människa kan göra så finns det helt enkelt större marginaler”, skriver han och fortsätter:

”Det är lite det som artikeln egentligen handlar om; en människa hinner inte ta så värst överlagda beslut i en krissituation det blir lite som det blir och med lite tur blir det rätt annars hade man "otur", en maskin kan däremot potentiellt i en sådan situation mycket väl hinna förstå situationen och sedan planera och verkställa mycket avancerade manövrer som i vissa situationer alltid leder till någon typ av skada. Frågeställningen är då: hur ska systemet/designern aktivt välja vilken skada man kan prioritera?”

Läsaren ”Magnus” gillar inte tanken på en självkörande bil som stannar i filen och tvärnitar vid en plötslig situation:

”Jag vill i alla fall ha en bil som hellre väjer ner i diket än tvärnitar när någon i mötande fil gör en vansinnesomkörning och en frontalkrock är ett stundande faktum...”, skriver han.

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

Här är reglerna för kommentarerna på NyTeknik

  Kommentarer

Aktuellt inom

Debatt

COMSOL