Fordon

Lär av Libyen när nya Gripen byggs

Omkring 700 personer inom industrin arbetar med att utveckla framtidsversionen av Gripen. Lärdomarna från spaningsuppdragen i Libyen kommer att påverka systemet.

Publicerad

<p>Det är snart fem månader sedan de första Jas Gripen-planen lyfte från Natobasen Sigonella på Sicilien för de första flyguppdragen över Libyen. </p> <p>Gripen har levererat tusentals spaningsrapporter från krigszonen och arbetat med att upprätthålla flygförbudet. </p> <p>Försvaret utvärderar i dagarna deltagandet i den Nato-ledda insatsen. Redan nu uppger Dennis Gyllensporre, försvarets utvecklingschef, dock att planets förmågor i framtiden kommer att påverkas av de erfarenheter man drar. </p> <p>- Vi kommer att beakta nyvunna erfarenheter från Libyen-insatsen i våra överväganden avseende den långsiktiga utveckling av stridsflygförmåga, säger han.</p> <p>Gripen ska vara operativ i försvaret åtminstone fram till år 2040, enligt ett riksdagsbeslut. Och redan i vår ska överbefälhavaren Sverker Göranson lämna över sin viktiga rekommendation till statsmakterna om vilka flygstridsförmågor man anser att planet ska ha i framtiden.</p> <p>I juli fick därför tillverkaren Saab en utvecklingsorder på över en miljard kronor, vilka ska spenderas under 2011. I Linköping rekryterar man nu därför ett 30-tal nya utvecklingsingenjörer som ska jobba med Gripen inom området taktiska system, som bland annat omfattar sensorer.</p> <p>Sammanlagt jobbar 600 anställda på Saab och ytterligare cirka 100 industrikonsulter med den stora beställningen.</p> <p>Den har tre delar: Saab ska se till att systemet vidmakthålls, bygga prov- och testutrustningar och -inte minst - bana väg för framtida modeller av planet.</p> <p>- Vi ska göra utvecklingsstudier, dels 2018 inför lanseringen av materielsystem 20, dels inför nästkommande versioner som ska flyga bortom år 2020, säger Lennart Sindahl, vice vd på Saab och chef för affärsområdet Aeronautics.</p> <p>Tanken är att göra planet " starkare, snabbare och bättre än i dag". Det ska även bli billigare att utveckla och underhålla. </p> <p>Sensorerna är stadda i snabb utveckling. </p> <p>Saab studerar bland annat längre räckvidd och energisnålhet. Detta liksom ökade möjligheter för planet att spana på marken och samtidigt runt om sig i luften.</p> <p>Enligt Lennart Sindahl har spaning, lufttankning och telekrigssystemen - det senare gäller skyddet mot fiendens luftvärn - fungerat väl under Libyeninsatsen. </p> <p>Saab jobbar också bland annat med att öka Gripens förmåga att smyga i luften. </p> <p>Planet ska synas mindre på fiendens radar än i dag. Syftet är dock inte att Gripen ska bli ett renodlat stealthplan.</p>

QUIZ:

Utvärderar insatsen

I Libyen deltar det svenska flygvapnet för första gången skarpt under Nato-kommando. Tidigare har man dock ofta övat under Nato-flagg. I första vändan deltog Sverige med åtta plan, nu medverkar man med fem stycken Gripen.

En utvärdering av uppdragen i Libyen görs nu av försvarets Insatsstab, där den flygtaktiska staben ingår. Slutsatserna ska diskuteras på ett första så kallat erfarenhetsseminarium.

Planen som deltagit i operationen fungerar ihop med andra Natoflygplan. Bland annat tack vare överföringslänken Länk 16, som bidragit till att skapa en gemensam lägesbild.