Höghastighetståg kan byggas billigare

2016-05-31 14:11  

Tisdag 31 maj presenterade Trafikverket nya beräkningar för kostnader för att bygga höghastighetståg i Sverige, alternativt kostnaden för att i stället bygga ut stambanorna.

Enligt Trafikverkets nya rapport kan kostnaden för höghastighetståg sänkas, jämfört med tidigare beräkningar. Den som hoppas på besked om den framtida tågtrafiken får dock fortsätta vänta.

– För oss är det viktigt att ge ett så fullödigt och opartiskt underlag som möjligt till den politiska ledningen. Sen är det ett politiskt beslut.

Det säger Lena Erixon, generaldirektör på Trafikverket, som presenterade de nya beräkningarna.

Uppdraget att reda ut kostnaden för höghastighetståg gjordes på uppdrag av regeringen, medan stambane-uppdraget kommer från den (av regeringen tillsatta) Sverigeförhandlingen.

Enligt en tidigare bedömning som Trafikverket presenterade under förra året skulle totalkostnaden för höghastighetsbanor hamna på 256 miljarder kronor. Nu presenterar de i stället bedömningen cirka 230 miljarder kronor, men med utrymme för att slutsumman kan bli antigen 30 miljarder kronor dyrare - eller biligare.

I rapporten nämns följande åtgärder som bidragit till att sänka den förväntade kostnaden:

* Andelen landbroar kan minskas.

* Krav på reducering av buller kan uppfyllas med 2,5 meter höga bullerskärmar. (Innebär enklare och billigare konstruktioner)

* Industriell produktion av broar, främst viadukter/landbroar. (Bland annat har ett japanskt viaduktkoncept översatts till svenska förhållanden och utvärderats, med lovande resultat)

* Överskottsmassor kan till stor del hanteras längs linjen.

* Tunnlar ska utföras med betonglining med öppen botten. (Innebär en ökad investeringskostnad, men är lönsamt i ett livscykelperspektiv)

* Minsta tillåten krönbredd på broar och bankar minskas till 11,5 meter.

– Vi har frågat oss: 'Vad kan vi göra för att minska kostnaderna?'. Då är det viktigt att veta att vi tar in hela livscykeln, säger Lena Erixon.

Ett alternativ till höghastighetståg är att bygga ut och höja kapaciteten på stambanorna. Enligt Trafikverket skulle kapaciteten på  Södra och Västra stambanorna kunna höjas, antingen till en kostnad på cirka 90 miljarder kronor för en maxhastighet på 200 kilometer i timmen, eller till en kostnad på 130 miljarder kronor om vissa delsträckor fick en maxhastighet på 250 kilometer i timmen. Åtgärder som skulle förkorta restiden mellan Stockholm och Göteborg och Malmö.

– Det gör ungefär samma nytta som höghastighetsbanor i storstadsregionerna, säger Lena Erixon.

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt