Här är prislappen för nya snabbtågen

2014-03-03 13:18  

Beräkningen för kostnaden att bygga nya snabbtågsbanor mellan de tre storstäderna är klar. Men bullret från tågen kan bli ett problem. Det uppger Trafikverket i en färsk utredning.

I södra och västra Sverige råder stor brist på järnvägskapacitet, vilket har lett till problem med punktligheten för tågen. Därför tycker regeringen att en ny stambana för snabbtåg bör byggas.

Redan nu har regeringen beslutat att avsätta pengar för bygget av snabbtågsbanor på Ostlänken, mellan Järna och Linköping, samt mellan Bollebygd och Mölnlycke.

Men för att kunna besluta om en fortsatt utbyggnad av snabbtågsbanor hela vägen mellan Stockholm och Göteborg samt mellan Stockholm och Malmö har regeringen begärt ett fördjupat underlag från Trafikverket. I förra veckan blev rapporten klar.

Kostnaden för de nya snabbtågsbanorna uppskattas till 110-170 miljarder kronor i 2013 års prisnivå. Siffran är beräknad utifrån cirka 70 mil nya dubbelspår i separata höghastighetsbanor där tågen ska kunna ha en topphastighet på 320 kilometer i timmen. Sträckan går från Stockholm till Göteborg med en anknytning från Jönköping till Malmö.

Osäkerhetsintervallet på prislappen kommer att ta fyra till fem års utredningsarbete att snäva in.

- Det behöver utredas vidare exakt hur sträckningen ska bli, och hur de geologiska och geografiska förutsättningarna ser ut, säger Lena Eriksson, strateg på Trafikverket och författare till rapporten.

När det gäller de tekniska förutsättningarna arbetar Trafikverket redan med att ta fram en teknisk systemstandard för Ostlänken och Bollebygd-Mölnlycke. I den nya utredningen föreslår verket att arbetet ska avse hela det nya nätet mellan de tre storstäderna.

I den tekniska systemstandarden har Trafikverket valt ballastfritt spår. Det innebär en högre investeringskostnad än spår med ballast av makadam, men i gengäld blir underhållskostnaderna lägre.

Antalet växlar bör också minimeras, enligt Trafikverket, för att öka robustheten och minska underhållskostnaderna. För att minska risken att tågen kör på människor eller djur ska en fysisk barriär byggas längs hela sträckningen.

Innan ett beslut fattas om nya snabbtågsbanor tycker Trafikverket att man måste lära sig mer om vilka tekniska krav som ska ställas på höghastighetstrafik i vinterklimat. Det finns endast begränsad erfarenhet av detta i Europa, men ingår i det samarbete som Sverige har inlett med Japan på snabbtågsområdet.

Bullret från de nya snabbtågsbanorna kan dock bli ett problem. Höghastighetståg genererar buller framför allt genom att turbulens uppstår i luften, vilket innebär att bullret skapas högre upp och blir lågfrekvent. Därför måste bullerskärmarna vara betydligt högre än de som normalt sätts upp i Sverige. Dessutom dämpas lågfrekvent buller betydligt mindre av husfasader, vilket innebär att bullergränser inomhus kan komma att överskridas även om utomhusvärdet klaras.

För att finansiera utbyggnaden av snabbtågsbanan föreslår Trafikverket höjda banavgifter samt medfinansiering från kommuner och regioner.

Linda Nohrstedt

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt