Fordon

Freevalve vann segdragen tvist mot motorinnovatör

Den segdragna tvisten mellan Koenigseggs systerbolag Freevalve och en före detta anställd uppfinnare har nått vägs ände. Nu får uppfinnaren betala rättegångskostnader.

Publicerad

Tvisten består av flera delar varav de flesta är avgjorda sedan 2017, då målen var uppe i Patent- och marknadsdomstolen vid Stockholms tingsrätt. Det handlar i grunden om rätten till ett antal uppfinningar för förbränningsmotorer, bland annat en aktuator för en gasväxlingsventil.  

Det överliggande målet har varit att konstruera en motor med fritt styrbara ventiler – en helig graal inom utvecklingen av förbränningsmotorer. Domstolen avgjorde 2017 till Freevalves fördel.

Power Point-ritningar

Innovatören Mats Hedman var under en period på 00-talet anställd av Freevalve, som uppfinnare. Han har även självständigt utfört arbete åt bolaget genom ett samarbetsavtal.  

2009, när han inte var anställd, ritade han några Power Point-ritningar av aktuatorn. Frågan för domstolen har varit om ritningarna utgjort ett så tungt bidrag i utvecklingen att Mats Hedman förtjänar meduppfinnarskap.  

Aktuatormålet överklagades till Patent- och marknadsöverdomstolen, vid Svea Hovrätt. Även denna domstol har nu dömt till Freevalves fördel. I detta mål har Mats Hedman lämnat över talan till bolaget Perfecter.  

Domstolen har jämfört särdragen i patentkravet med Mats Hedmans ritningar: ”Av denna analys är det enligt Patent- och marknadsdomstolens mening inte möjligt att dra någon bestämd slutsats om huruvida M.H (Mats Hedman, reds. anm), genom ritningarna, lämnat sådant bidrag till uppfinningen att han kan bedömas vara meduppfinnare”, skriver den.

Backventil tillagd

Av ritningarna framgår bland annat att Mats Hedman har lagt till en backventil, som skulle kunna utgöra ett särdrag i den kännetecknande delen av patenkravet.  Domstolen bedömer dock att den lades till på direkt uppmaning av Freevalve, ”och är således inget M.H kan anses ha bidragit med”. 

Mats Hedman ska solidariskt med Perfecter betala rättegångskostnaderna om drygt 300 000 kronor. 

Patent- och marknadsöverdomstolens beslut kan inte överklagas, och de tidigare domarna har vunnit laga kraft. Tvisten är därmed avslutad.

Hade inte förväntat sig att förlora målet

Mats Hedman hade inte väntat sig att förlora målet, eftersom domstolen denna gång slagit fast att han verkligen är upphovsman till ritningarna.

– Tveksamheten tidigare har handlat om vem som gjorde dem. Jag tog därmed för givet att jag skulle bli åtminstone meduppfinnare, säger han till Ny Teknik.

Nu är han av uppfattningen att domstolen måste ha tittat på patenkrav i patentdatabasen som är ändrade i förhållande till hur de såg ut från början.

– Rätten har inte tänkt på att man ska titta på de ursprungliga kraven och att ritningarna kan läsas in i dem, säger han.

Han tycker det är konstigt att beslutet inte går att överklaga om det har begåtts ett fomellt fel, som han menar att det har gjorts, men kommer inte försöka driva fallet vidare.

Patent- och marknadsöverdomstolens beslut finns att läsa här.