Flaggskeppen drabbas i nya försvarsbantningen

Regeringens beslut i dag att dra ned 2,3 miljarder kronor på försvarsmateriel sänder chockvågor genom krigsmaterialindustrin. Flaggskepp som Visbykorvetten, Jas 39 Gripen och obemannade flygplan drabbas.

Sexton projekt som ligger ute på planering eller beställning hos den svenska krigsmaterielindustrin avbryts och lika många versksamheter som redan är igång reduceras.

Bland de som avbryts finns upphandlingen av obemannade taktiska flygplan, vidareutvecklingen av robotsystem 17, luftvärnsrobot till korvetten Visby, en ny sonarboj, renovering av stridsfordon 90 och stridvagn 122.

Bland verksamheterna som får dra ned på ambitionerna finns Saabs prestigeprojekt Gripen Next Generation, stridbåt 90, minröjningsfartyget Styrsö och den splitterskyddade terrängbilen RG 32.

Däremot klarar sig den fortsatt utvecklingen av Kockums tysta ubåtar. Kockum drabbas inte heller direkt av att Visbykorvetterna inte får luftvärnsrobot. Fartygen är byggda och klara.

Aviserades för ett år sedan
Regeringen gör nu allvar med det man förra hösten sagt sig vilja genomföra – mindre helsvenska lösningar och mer köp från den internationella lagerhyllan av krigsmateriel.

- Åtgärdena innebär en förskjutning inom materielförsörjningsprocessen – från egenutveckling av materiel till direktanskaffning, säger statssekreterare Håkan Jevrell på Försvarsdepartementet i ett pressmeddelande på torsdagseftermiddagen.

Från materiel till soldater
Med de omfattande neddragningar som nu föreslås väntas försvaret kunna spara totalt 2,3 miljarder kronor på materiel de närmaste tre åren till 2011 – och ännu mer därefter.

- Det skapar möjlighet för att stärka förbandsverksamheten, säger Håkan Jevrell.

Han syftar då på det förslag om försvarets nya inriktning som skulle kommit i december men som försenats efter den säkerhetspolitiska krisen i Georgien.

Den så kallade inriktningspropostionen är aviserad till nästa år. Den väntas gå ut på att stärka det svenska invasionsförsvaret och stoppa nedläggningen av regementen.

En kalldusch för försvaret
Inom förvaret var man inte beredd på ett så här omfattande besparingsprogram.

- Det här är nyheter för oss, säger konteramiral Leif Nylander, chef för materielproduktionen på Försvarsmakten.

Han sätter frågetecken efter flera av de föreslagna neddragningarna, bland annat kompletteringsskyddet för den sydafrikanska splitterskyddade terrängbilen RG 32 och den geografiska informationsförsörjningen.

- Splitterskyddade fordon behövs i den internationella insatsstyrkan. Tänk bara på olyckorna med de svenska soldaterna i Afghanistan. Och begränsningen i kartanskaffning slår också direkt mot internationella operationer, säger Leif Nylander.

"Inget är onödigt"
Mer vill han inte säga i dag.

- Vi får fullständigt underlag i propositionen på måndag. Då kan vi börja göra analysen. Men vår grundinställning är att inget av det som vi har i vår plan är onödigt. Allt behövs. Vi har redan snålat, säger Leif Nylander till Ny Teknik.

Genomförandegruppen och Försvarsberedningens förslag

Verksamheter som avbryts:
-Renovering och modifiering av stridsfordon 90 och stridsvagn 122
-Taktisk obemannad flygfarkost (TUAV)
-Utveckling Aktivt pansar (AAC)
-Utveckling av granatkastarpansarbandvagn (AMOS)
-Brobandvagn
-Materiel för flygunderstöd av markförband Close Air Support (CAS)
-Luftvärnsrobot korvett Visby
-Produktdefinitionsfas amfibiebataljon
-Halvtidsmodifiering spaningsfartyg
-Utveckling ny gruppbåt
-Produktdefinitionsfas halvtidsmodifiering Stridsbåt 90
-Ny sonarboj
-Vidareutveckling robotsystem 17
-Ledningssystemsutveckling LedsystT
-Materiel till IT-försvarsförband
-FOI och FHS stöd till NBF

Verksamheter som reduceras:
-Utveckling och anskaffning Stridsledningssystem Bataljon (SLB)
-Utveckling och anskaffning av kommunikationsnod
-Stridsträningsanläggning luftvärn
-Motorredskap
-Kompletteringsanskaffning Splitterskyddad terrängbil RG 32
-Utveckling ersättning av undervattensvapen
-Halvtidsmodifiering Stridsbåt 90
-Halvtidsmodifiering minröjningsfartyg typ Styrsö
-Vidmakthålla flygspaningsradar FSR 890 (ASC)
-JAS 39, flemålsförmåga samt förmåga till utökad stand-off
-JAS 39, Återanskaffning ammunition
-JAS 39, Översyn av planerad vidareutveckling efter 2010
-Basmateriel
-Minskad ambition ledningssystem
-Geografisk informationsförsörjning
-Psykologiska operationer (PSYOPS)

Lars Anders Karlberg

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt