Finsk diesel <br></br>ny supersoppa

2006-08-22 23:00  
I mars ska miljardbygget vid Nestes stora raffinaderi i Borgå vara klart. Neste planerar att bygga flera anläggningar av det här slaget. Se grafiken i slutet av artikeln.

Det finska oljebolaget Neste Oil har utvecklat en helt ny raffinaderiteknik som omvandlar växt- och djurfetter till ett förstklassigt dieselbränsle. Nästa sommar ska supersoppan börja flöda i en takt av 170.000 ton om året.

- Det här är bara ett första steg, säger Johan Grönqvist, teknisk chef vid Neste Oils komponentenhet, med ansvar för biobränslen.

- Tillsammans med oljejättarna Total i Frankrike och OMW i Österrike planerar vi att bygga två större anläggningar i Europa de närmaste åren. Och samarbete med ett svenskt raffinaderi är absolut inte omöjligt, säger han till Nyteknik.se.


Vi står och tittar nerpå den nya byggarbetsplatsen i ett hörn av det stora oljeraffinaderiet, och man ser att det här är en jämförelsevis mindre verksamhet för ett stort oljebolag.

- Medelstor verksamhet, korrigerar Johan Grönqvist. 170 000 ton mot fyra miljoner ton diesel. Det här är inte den totala lösningen för framtidens oljebehov, men det är ett mycket bra komplement. Allt beror ju på efterfrågan och tillgången på råvaror.

Buntar med rör binder ihop biobränsletillverkningen med moderraffinaderiet. Ledningar går hit och dit med vätgas, ånga, arbetsluft, kylvatten, propan, bensin med mera.

- Det är en stor fördel att sitta ihop med ett raffinaderi, säger Johan Grönqvist. Det mesta vi behöver för processen - förutom själva råvaran - finns redan här.

Vi får inte gå ner till själva bygget och titta närmare.

- Det var tevekameror här nereoch då slutade folk jobba, så det går inte, säger Arto Lahti, som är konstruktionschef för bygget.

- Det var tevekameror här nere och då slutade folk jobba, så det går inte, säger Arto Lahti, som är konstruktionschef för bygget.

Tiden är knapp. Den stora huvudreaktorn var försenad över en månad, luftkylarna var två månader sena. Men Arto Lahti tänker hålla tidsschemat ändå.

- Anläggningen ska vara mekaniskt färdig den 15 mars nästa år och under sommaren ska produktionen komma igång, lovar han.

Så vi får dra oss tillbaka till kontoret och titta på skisser, kartor, 3D-modeller i datorn och små flaskor med bränsle, medan Johan Grönqvist pratar vidare.

- Vi har här andra generationens biobränsle, säger han. Det har samma råvaror som RME och andra FAME-bränslen, men vi förädlar dem i en raffinaderiprocess och får fram ett mycket bättre bränsle, som närmast motsvarar syntetdiesel.

RME är rapsmetylester, som även kallas biodiesel. Rapsolja är råvaran. FAME är allmänt metylestrar från växt- och djurfetter. Syntetdiesel från exempelvis naturgas anses vara överlägset vad gäller energiinnehåll och utsläpp, men är inget biobränsle.

En fördel med Nestes metod är att man kan använda ett stort antal biologiska råvaror: rapsolja, palmolja, sojaolja, laxolja, tran, talg och ister, allehanda djur- och växtfetter av skiftande kvalitet.

Allt blandas i samma burk, processas och ut kommer ett dieselbränsle som är minst lika bra som det bästa som finns att köpa i dag. Bränslet har testats hos flera dieselmotortillverkare med bra resultat.

- När man tittar påväxtoljorna med rätt ögon ser man att där finns en kolvätekedja som man vill få loss och sedan uppgradera, säger Johan Grönqvist.

- Det är egentligen ganska elementär kemi. Neste har arbetat med processen i närmare 20 år, till och från. Vi började med försök att använda tallolja, som var en biprodukt från pappersindustrin. Det var ett flerårigt forskningsprogram som höll på fram till 1996-97.

Tekniskt var det framgångsrikt, men vi konstaterade att det behövs en business. Det fanns det inte då.

Men sedan började det röra på sig. Inom EU diskuterades biobränsledirektiv, och Neste återupptog försöksprogrammet 2001. Det hela sattes ihop till ett processkoncept 2002-2003. Investeringsbeslutet på 100 miljoner euro (knappt en miljard kronor) kom i februari 2005, och en månad senare satte bygget igång.

- Nu blir vi först med det här, men man kan tycka att vi skulle varit ännu några år tidigare, säger Johan Grönqvist.

- Neste har en klar satsning på egen forskning och utveckling, där skiljer vi oss kanske från andra oljebolag. Och sedan finns en skepsis som andra oljebolag visat mot biobränslen.

Grafik: Jonas Askergren/Ny Teknik

Eddie Pröckl

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt