Fem Estoniafilmer redigerade

2008-03-04 13:41  

Flera av filmsekvenserna av den förlista färjan Estonia som Statens kriminaltekniska laboratorium, SKL, granskat är redigerade. De innehåller råmaterial men också inklippta inspelningar. Bilderna i sig har sannolikt dock inte manipulerats, konstaterar man i en rapport till försvarsministern.

Av de 35 olika videosekvenser som SKL granskat är fem redigerade. Två av dem innehåller råmaterial samt inkopieringar och två sekvenser har redigerats genom att det tidigare råmaterialet spelats över av korta klipp av TV-program. Ytterligare ett band innehåller råmaterial men det har också funnits ett tidigare råmaterial på bandet.

De redigerade banden innehåller råmaterial från och inklippta inspelningar från kameror monterade på obemannade undervattensfarkoster. Detta utom i två fall där det finns inkopierade småsnuttar med tv-program.

- Vi kan inte spekulera i varför man gjort detta, vi kan bara konstatera att banden redigerats av någon, säger Peter Bergström, förste ingenjör på SKLs bild- och informationsteknikenhet.

I rapporten konstaterar SKL att mycket talar för att banden inte manipulerats. Då menar man att bilderna i sig inte innehåller några ändringar, exempelvis överskuggningar eller annat, förklarar Peter Bergström.

Han är förvånad över att det inte finns någon dokumentation, exempelvis materialloggar som hör till banden och som förklarar i vilket syfte redigeringen av dessa gjorts.

- Det är olyckligt att vi inte vet varför redigeringen gjorts, säger han.

Finns det något som tyder på att någon velat dölja något genom redigeringen?

- Nej, inte vad vi sett, men det kan inte vi avgöra.

Att granska filmmaterialet kring Estonia var en del av uppdraget som SKL fick av före detta statsrådet Mona Sahlin. Det förlängdes av den avgångne försvarsministern Mikael Odenberg och det blev nu nuvarande försvarsminister Sten Tolgfors som på måndagen fick ta emot SKL-rapporten.

SKL har också granskat om något förvanskats eller förändrats på fartyget sedan det förliste genom mänsklig påverkan, mellan åren 1994 och 1996.

Bland annat har man kikat på om ombordkörningsrampens räcken skurits av och slängts på botten, något som cirkulerat i debatten. Men SKL konstaterar att filmmaterial på sannolikt babords räcken visar att de har skarpa brottsytor.

- De har snarare slitits itu, säger Peter Bergström.

SKL kan dock inte uttala sig i frågan om huruvida rampen öppnats och stängts mellan katastrofen den 28 september 1994 och filmningar med undervattenskameror den 2 oktober. Misstanken gällde att någon tagit sig ombord på bildäck. Den frågan lämnar SKL öppen.

Det är också osäkert om rampen öppnats vid något senare tillfälle. Jämförelserna mellan oktober 1994 och filmningar i december 1994 och våren 1996 ”talar i någon mån för att den inte har öppnats och stängts under tidsperioden”, skriver SKL

Den omtalade videofilmen av skrovet som gjordes på beställning av Sjöfartsverket inför den planerade övertäckningen av fartyget den 29 december 1995 har inte kunnat lokaliseras av Sjöfartsverket som registrerat att man fick en kopia våren 1996.

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt