Färjornas säkerhet mer reglerad i dag

2009-09-22 23:00  

Rorofärjorna har blivit säkrare efter Estonia-olyckan. Nya internationella sjösäkerhetskrav har tillkommit.Men för tillbud som vatten på bildäck gäller de strängare säkerhetsreglerna bara dem som är flaggade i eller seglar i norra Europa.

- Riktigt nöjd kan man ju aldrig bli, men i jämförelse med vad som gällde för Estonia råder stor skillnad, säger Per Nordström, sjöfartsdirektör på Transportstyrelsens sjöfartsavdelning.

Det har hänt mycket på alla områden efter Estoniahaveriet. Såväl när det gäller kraven på stabilitet och vatten på bildäck, som på livräddningsområdet och brandsidan och krav på kvalitetssäkringssystem som omfattar bland annat sjösäkerhet, förklarar han

Arbetet med att öka sjösäkerheten på rorofärjor pågår fortfarande, inte minst när det gäller den typ av skada som Estonia ådrog sig, då väldiga vattenmassor kom in på bildäck i hårt väder.

Efter tragedin beslutade sju länder, bland dem Sverige, 1996 om en överenskommelse som ställde hårdare krav vad gäller stabilititet och överlevnadsförmåga om vatten kommer in på bildäck.

Denna är känd under namnet Stockholms-överenskommelsen.

När EU införde den i direktiv, gavs dock en lång infasningstid. Inte förrän år 2015 gäller reglerna alla rorofärjor som är flaggade i eller seglar på hamnar i hela EU.

Samtidigt har en ny sjösäkerhetskonvention börjat gälla i år, Solas2009, enligt beslut i IMO, International Maritime Organization, FNs sjöfartsmyndighet i London.

Enligt svenska myndigheter är den bättre än den tidigare Solas90, eftersom den omfattar flera olika typer av skador.

Jämfört med Solas90, inkluderar Solas2009 över 1 000 fler skadefall och sannolikheten för att de kan inträffa anges i ett index, berättar Erik Eklund, chef för den fartygstekniska enheten inom Transportstyrelsens sjöfartsavdelning.

Sverige var ett av de länder som hårdast drev utvecklingen av Solas2009.

Men sjöfartsnationer som England och Nederländerna och även EU-kommissionen är kritiska och anser att kraven för hur nya rorofärjor ska klara vatten på bildäck har sänkts.

- Det är möjligt att vissa av kraven måste justeras. För oss var det viktigt att först få det nya, bättre regelverket på plats, och därefter kan man justera reglerna, säger Erik Eklund.

Roropassagerarfärjorna kan nu ta uppåt 2 500 passagerare. Så många är svårt att evakuera.

Därför diskuterar IMO nu begreppet "safe return to port". Fartyg ska själva ta sig till närmaste hamn - och fungera som livbåt under tiden. Monica Kleja

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt