Ett grönare skepp kommer lastat

2012-11-29 13:50  
Så ska Evolution klarar de nya tuffa utsläppskraven. Foto: Sirius Shiping

Kraftigt skärpta miljökrav driver på utvecklingen inom skeppsbyggnadstekniken. Rederiet Sirius har tagit fram ett helt nytt fartyg drivet med flytande naturgas, försett med effektiv värmeåtervinning och slimmat skrov. Sjösättning planeras till 2015.

– Målet är noll utsläpp. Riktigt så långt når vi inte men vi kommer att ligga på absoluta minimi­nivåer, säger rederiets vd Jonas Backman.

I januari 2015 införs nya bestämmelser för utsläpp av svavel i Östersjön, Nordsjön och Engelska kanalen. Taket sänks från en till 0,1 procent och det pågår febril aktivitet inom näringen för anpassning till de nya kraven. Bland tankfartygen har västkustrederiet Sirius tagit täten. I ett nytt koncept kallat Evolution har de samlat i stort sett alla kända tekniker för emissionsreducering. Och det handlar inte bara om svavel utan även om partiklar, kväve och koldioxid.

– Våra fartyg kommer att bli de renaste tankfartygen i hela Östersjön. Det är ett känsligt innanhav vi opererar i och vi vill göra vad vi kan för att minska miljöpåverkan, säger Jonas Backman.

Evolutionfartygen ska drivas med flytande naturgas, så kallad LNG, som ger minskade utsläpp av svavel och kväve med upp till 90 procent och partiklar med nära 100 procent. Av utrymmesskäl placeras bunkertankarna på däck.

– Förvaringen av LNG är väldigt annorlunda jämfört med traditionellt fartygsbränsle, säger rederiets tekniske chef Anders Bejre.

LNG håller en temperatur på minus 162 grader och expanderar 600 gånger från flytande till gasfas och det måste kontrolleras med tryckkärl och isolering. Den förvaras i flytande form, men gasas av innan den förs vidare till motorer och reglagesystem. Tankarna är av rostfritt stål, tryckklassade till 18 bar, försedda med dubbla mantlar och vakuumisolerade för att minska risken för okontrollerad avkokning.

Men distributionsnätet för LNG är fortfarande under uppbyggnad så rederiet kan inte helt förlita sig på naturgas. Motorerna ska därför snabbt kunna växla över till gasolja, den fraktion som dieselolja framställs ur. Även den har låg svavelhalt, men ger mer partiklar och kväve än LNG. Fartyget förbereds också för partikelfilter och katalysator.

Men naturgasen sänker bara utsläppen av växthusgaser med 20 procent jämfört med vanlig bunkerolja. Därför har man tillsammans med skeppsprovningsanstalten SSPA i Göteborg utvecklat en slimmad skrovform som minskar motståndet i ­vattnet och beräknas sänka bränsleförbrukningen upp till 30 procent.

Sirius arbetar även med värmeåtervinning. På de nya fartygen ska värmen från samtliga dieselgeneratorer tas tillvara, inte enbart från huvudmaskineriet, vilket är vanligast.

– Det sänker utsläppen av marknära ozon och minskar bullernivån, vilket är bra när vi ligger till kaj nära bebyggelse. Att koppla land-el är inte aktuellt. Vi tar höjd för en sådan möjlighet, men än så länge är det för stor osäkerhet kring regelverk och standardisering, eftersom det är speciella omständigheter kring säkerheten på tankfartyg, säger Anders Bejre.

Det som återvinns används för uppvärmning av last, bostadsutrymmen och vatten. Men Anders Bejre ser fler möjligheter.

– Jag tror vi står inför väldigt stora förändringar på det här området. Kan vi föra över spillvärme till propelleraxeln och framdrivningen på ett enkelt och flexibelt sätt är mycket vunnet.

Rederiet planerar att bygga två Evolution-fartyg. De kommer att kosta 40 procent mer än konventionella fartyg, enligt Jonas Backman, och nu inväntar man finansieringsstöd, eventuellt från EU.

Han är övertygad om att fartyget kommer att byggas.

– Vi planerar att sjösätta 2015 och det är ett fullt realistiskt mål.

Målet: Sjöfart utan negativ påverkan på luft och vatten

Sirius Evolution-fartyg är utformat i samarbete med sjöfartens plattform Zero Vision Tool (ZVT).

Projektet startade efter att Sveriges Redareförening som första redareförening i Europa 2009 ställde sig bakom EU-kommissionens mål om en sjöfart utan negativ inverkan på luft och vatten.

I ZVT ingår Redareföreningen, SSPA, Transportstyrelsen, Sjöfartsverket, Naturskyddsföreningen, Trafikverket, Havs- och vattenmyndigheten, Energimyndigheten och Sveriges Hsamnar.

Linda Sundgren

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

Här är reglerna för kommentarerna på NyTeknik

  Kommentarer

Dagens viktigaste nyheter

Aktuellt inom

Debatt

COMSOL