Fordon

Dubblad vinst för Volvo Cars – tack vare Polestar

Volvo Cars har släppt delårssiffror. Arkivbild. Foto: Ted S. Warren/AP/TT
Volvo Cars har släppt delårssiffror. Arkivbild. Foto: Ted S. Warren/AP/TT

Ett turbulent kvartal med minskad försäljning. Trots det redovisar Volvo Cars en dryg fördubbling av vinsten för årets andra kvartal – något som till stor del beror på börsnoteringen av delägda elbilsföretaget Polestar.

Publicerad

Vd:n Jim Rowan sammanfattar kvartalet som stabilt, trots turbulensen som råder i världen.

– Vi har haft pandemin i Kina, ökande inflation, kriget i Ukraina. Vi har tagit oss igenom de oroliga vattnen ganska bra och levererat inte bara ett starkt resultat men också gjort en hel del annat: utvecklat nya bilar, ny teknologi och anställt rätt kompetens, säger han till TT.

– Så i stort är vi ganska nöjd med kvartalet.

Vinsten före skatt ökade till 9 999 miljoner kronor. Det är mer än en fördubbling jämfört med samma period 2021, då vinsten före skatt landade på 4 368 miljoner kronor. Resultatet var betydligt bättre än väntat, men påverkades starkt av elbilsföretaget Polestars börsnotering.

Minskad försäljning

Polestar, som är delägt av Volvo Cars, noterades på Nasdaqbörsen i New York under det gångna kvartalet, vilket fick en positiv effekt på resultatet med 6 miljarder kronor. Rörelseresultatet exklusive andelar i intresseföretag landade på 4,8 miljarder kronor.

Försäljningen av bilar minskade med 27 procent under kvartalet, vilket berodde på störningar i leveranskedjan samt covid-relaterade nedstängningar i Kina. Det senare påverkade även produktionen av bilar i Europa och Kina, främst de elektriska modellerna.

– Å andra sidan ser vi att intäkterna bara minskade med 2 procent, nästan i nivå med förra året. Vi har kunnat mildra volymeffekterna genom högre prissättning, bra produktmix och även givetvis av valutamedvind, säger Johan Ekdahl, tillförordnad finanschef.

Totalt såldes 143 000 bilar, att jämföra med 195 100 under samma kvartal förra året. Men det ser ut att mojna, enligt Johan Ekdahl. Produktionen förbättrades i juni, och från och med augusti räknar man med att även försäljningen tar fart som en konsekvens av det. För helåret 2022 räknar Volvo Cars med att försäljningen ligger i linje med, eller något lägre än, försäljningen 2021.

Positiva toner

Hittills ser man ingen minskad efterfrågan från kunderna, trots de högre priserna. Och de orosmoln företaget tidigare dragits med i form av störningar i leveranskedjor och brist på halvledare ser ut att lätta, enligt finanschefen.

– Det, tillsammans med den höga efterfrågan och att produktionen återvänder till normala nivåer, gör att vi väntar oss en stark tillväxt under årets andra halva, säger Johan Ekdahl.

TT: Givet den höga inflationen och de stigande räntorna som begränsar människors köpkraft, är ni oroliga för vikande efterfrågan för era produkter framöver?

– Jag tror att alla i näringslivet är oroliga för inflationen och hur den kommer att dämpa konsumenternas köpkraft. Men jag tror att vi är lyckligt lottade som befinner oss i premiumsegmentet i bilindustrin, den är mycket mindre påverkad än massmarknaden, säger Jim Rowan.

Aktien backade omkring tre procent på Stockholmsbörsen strax efter öppning, för att sedan falla ytterligare omkring en halv procent.

Artikeln är uppdaterad.

Fakta: Rapporten

Vinsten före skatt ökade till 9 999 miljoner kronor – mer än en fördubbling jämfört med samma period 2021, då vinsten före skatt landade på 4 368 miljoner kronor. Analytiker hade i genomsnitt förväntat sig en vinst på 4 770 miljoner kronor enligt nyhetsbyrån Bloombergs sammanställning.

Rörelseresultatet var 10,8 miljarder kronor.

Under kvartalet noterades Volvo Cars delägda företag Polestar på Nasdaqbörsen i New York, vilket fick en positiv effekt på resultatet med 6 miljarder kronor. Rörelseresultatet exklusive andelar i intresseföretag landade på 4,8 miljarder kronor.

Omsättningen något, till 71,3 miljarder kronor jämfört med 72,5 miljarder kronor kvartalet innan.

Totalt såldes 143 000 bilar, att jämföra med 195 100 under samma kvartal förra året. Försäljningen av helt elektriska bilar ökade med 64 procent under perioden jämfört med andra kvartalet 2021. Totalt utgör den nu 7,3 procent av den totala försäljningen.