Fordon

Därför fick Citybanan stängas

Citybanan är en sex kilometer lång pendeltågstunnel genom Stockholm. Foto: Jörgen Appelgren
Citybanan är en sex kilometer lång pendeltågstunnel genom Stockholm. Foto: Jörgen Appelgren
Två nya stationer har ingått i byggprojektet. Bilden är från premiärturen för media januari 2016. Foto: Jörgen Appelgren
Två nya stationer har ingått i byggprojektet. Bilden är från premiärturen för media januari 2016. Foto: Jörgen Appelgren
Bygget har pågått i ungefär nio år. Foto: Jörgen Appelgren
Bygget har pågått i ungefär nio år. Foto: Jörgen Appelgren
Media bjöds in på en åktur för första gången i januari 2016, när stationerna ännu inte var färdigbyggda. Foto: Jörgen Appelgren
Media bjöds in på en åktur för första gången i januari 2016, när stationerna ännu inte var färdigbyggda. Foto: Jörgen Appelgren

Nybyggda Citybanan i Stockholm stängdes tillfälligt i början av veckan. Orsaken var en felindikerande givare, som automatstoppade minst 15 tåg.

Publicerad

Den nya tunneln för pendeltågstrafik genom Stockholm, Citybanan, öppnade så sent som i somras. Men tisdagen den 14 november tvingades tågen ledas om till de gamla spåren ovan jord.

Orsaken var att en givare på en skyddsport i Citybanetunneln felindikerade. Givaren sitter på skyddsportens låskolv och ska signalera när porten är öppen och i kontrollerat läge.

Den 14 november var porten öppen, men givaren indikerade att den inte var i kontrollerat läge. Det ledde till att alla tåg som skulle passera automatstoppades.

- Då måste man ringa fjärrtågsdeklareraren så att tåget kan startas om, sedan kan man köra vidare, berättar Kjell Backman, Trafikverkets projektledare för drift och underhåll på Citybanan.

På morgonen den 14 november automatstoppades minst 15 tåg vid den aktuella passagen. Det ledde till att järnfilsspån slets loss från spåret, vilket lade sig på annan utrustning och orsakade fel i positioneringssystemet.

- Det var en väldigt stökig morgon och det blev en ohållbar arbetssituation. Trafikledningen och MTR beslutade att flytta trafiken, inte som en säkerhetsåtgärd utan för att situationen blev för komplicerad att hantera, säger Kjell Backman.

Skyddsportens uppgift är att hindra vatten från att läcka in i tunnelsystemet i händelse av en större översvämning. I normala fall är den alltid öppen.

Trafikverket har nu justerat givarens placering, så att den ska mäta på rätt punkter på låskolven. Men en utredning fortgår för att ta reda på om givaren behöver bytas ut eller om lösningen vid skyddsporten ska projekteras om.

- Vi har inte hittat den optimala placeringen. Toleranserna här är ganska små, så det kan krävas lite utvecklingsarbete för att hitta den rätta placeringen. Det handlar bara om att den ska mäta rätt, säger Kjell Backman.

Den 14 november var inte första gången som givaren indikerade fel. Vid ett par tillfällen tidigare har den krånglat. Trafikverket har även tidigare försökt justera den.

Hur ser du på att en nybyggd anläggning som Citybanan redan har problem?

- Alla nya anläggningar har intrimningsfel, man behöver skruva och fixa lite här och där. I början brukar det vara ganska mycket småfel man behöver åtgärda, men efter ett tag blir anläggningen bättre och bättre, säger Kjell Backman.

Pendeltågen leddes om till de gamla spåren mellan 15-tiden den 14 november. Vid 4-tiden på morgonen den 15 november kunde tågen flytta tillbaka till de nya spåren i Citybanan igen.