Därför är tunneln onödig - till 2030

2008-11-18 23:00  

Tunneln genom Hallandsåsen är tänkt att klara 24 tåg i timmen, jämfört med dagens fyra. Men söder om tunneln finns nästa problem - en flaskhals som inte klarar mer än just fyra tåg i timmen.

Den stora fördelen med en dubbelspårig järnväg genom Hallandsåsen är, enligt Banverket, ökningen av kapaciteten. I dag går det bara att köra fyra tåg i timmen i vardera riktningen på den gamla banan över åsen.

Från 2015, då järnvägstunneln ska stå klar, ökas kapaciteten till 24 tåg i timmen i båda riktningarna. Tåg som dessutom kan köras betydligt snabbare än i dag.

- För persontåg som passerar tunneln norrifrån kommer det inte att fungera. Enkelspår sätter stopp.

Det säger järnvägsutredaren Anders Lundberg, ansvarig för en färsk "trafikeringsstudie" av Västkustbanan som gjorts av konsultföretaget Railize International.

Vid årsskiftet 1999-2000 skulle Banverket ha byggt ut Västkustbanan mellan Göteborg och Malmö. Men fortfarande återstår enkelspåriga sträckor på flera ställen.

- Vårt problem är hur de outbyggda sträckorna ska finansieras. säger Birgitta Hellgren, regiondirektör på Banverket.

Det stora problemet är de sista fem kilometrarna mellan stationerna Maria och Helsingsborgs central. Den sträckan, där man måste bygga en tunnel, finns överhuvudtaget inte med i Banverkets planering.

Flera järnvägsexperter som Ny Teknik har talat med anser det vara orealistiskt att räkna med dubbelspårskapacitet på den sträckan före 2030. Fram till dess kommer den att bli en jättepropp för tågen och förorsaka störningar i hela nordvästra Skåne.

- Banverkets planering är fullständigt obegriplig. Först bygger man tunneln genom Hallandsåsen för 10,5 miljarder, sedan gör man inte de utbyggnader som krävs för att kunna utnyttja tunneln, säger Peter Danielsson, m, kommunalråd i Helsingborg.

Nu har kommunen själv skakat liv i frågan och gett Banverket ett så kallat förskottslån för att utreda flaskhalsen Maria-Helsingborg C.

Peter Danielsson:
- När jag talar med rikspolitiker tror de att tågtrafiken kommer att fungera när Hallandsåstunneln är klar. Så är det inte. Definitivt inte.

Hans Dahlquist

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt