Fordon

Bränslecellsforskare: ”Stark potential trots kort livslängd”

Göran Lindbergh, bränslecellsforskare och professor i tillämpad kemi vid KTH. Foto: Peter Larsson
Göran Lindbergh, bränslecellsforskare och professor i tillämpad kemi vid KTH. Foto: Peter Larsson

Tiotusen timmars livslängd brukar anses som en ekonomisk brytpunkt för bränsleceller i personbilar, men Powercells stack väntas bara hålla hälften så länge i ett yrkesfordon. Göran Lindbergh, bränslecellsforskare vid KTH, tror dock att vätgaslastbilar har framtiden för sig.

Publicerad

Powercells laboratorieberäkningar indikerar att S3-stacken inte kan förväntas klara mer än 5 000 timmar, i en distributionslastbil som gör många stopp och starter.

– Det innebär ju att man kommer att behöva byta bränslecell under fordonets livslängd, och det är förstås en akilleshäl i ett kommersiellt fordon. Men det kanske inte behöver vara så märkvärdigt egentligen. I en vanlig bil byter man ju kontinuerligt oljefilter, tändstift och så vidare, säger Göran Lindbergh.

I övrigt tycker han att fältförsöket i Schweiz verkar lovande, inte minst tack vare fordonets långa räckvidd.

– Bortåt 40 mils körsträcka verkar fullt rimligt för en lastbil, särskilt om det går någorlunda snabbt att tanka vätgas. Kommersiella transporter går ju ofta längs kända rutter, vilket gör det enklare att placera ut tankstationer där de behövs, säger Göran Lindbergh.

Läs mer:

Schweiziska Coop planerar också att öppna vätgastankstationer vid sina distributionscentraler, i takt med att de byter ut sin fordonspark mot bränslecellsbilar. Dessa kommer även att vara öppna för allmänheten.

När det gäller bränslecellsdriven tung trafik, är det ofta bussar man talar om.

– Men jag tror att potentialen egentligen är större hos lastbilar än hos stadsbussar, som ju kör korta sträckor med goda möjligheter till intermittent laddning av el. Lastbilssektorn är en nisch där bränslecellstekniken har goda förutsättningar att bli konkurrenskraftig, säger Göran Lindbergh.