Automatiken ger oss sämre piloter

2011-09-20 23:00  
När oförutsedda saker inträffar under en flygning kan piloterna få svårt att flyga manuellt. Det beror bland annat på att de inte märker att autopiloten kopplats ur Foto: .Jörgen Appelgren

Autopiloten är pilotens bästa vän. Och värsta fiende. Efter flera uppmärksammade olyckor är experter i EU och USA nu oroliga för att piloter inte längre kan hantera nödlägen.

<p>En specifik typ av olyckor på senare år, med bland andra europeiska och amerikanska passagerarplan, uppmärksammans nu i flygvärlden.</p> <p>Det handlar om incidenter då piloterna av olika skäl förlorat kontrollen över planet. I branschen kallas olyckstypen för "loss of control". Ett exempel är Turkish Airlines 1951 som störtade utanför Schiphol, Amsterdam, i februari 2009.</p> <p>Ett annat aktuellt fall är Air France 447, en Airbus 330, som stötte på oväder och kraschade i Atlanten med 228 personer ombord i juni 2009.</p> <p>Dödsolyckan är långtifrån färdigutredd, men har aktualiserat frågan om piloterna får den träning i att flyga manuellt som de behöver för att klara nödlägen. </p> <p>Trängsel bland molnen, snävare inflygningar och allt mer integrerade system driver på användningen av autofunktioner ombord. Piloter vittnar om att både kaptenen och styrmannen ibland måste jobba med att övervaka instrumenten.</p> <p>- Det finns klassiska problem kopplade till införande av automatiska funktioner, säger Stig Franzén, professor i människa-maskininteraktion vid Chalmers i Göteborg.</p> <p>- Ett är att automatiken inte nödvändigtvis löser de svåraste momenten, utan lämnar kvar dem åt föraren. Ett annat är att när du hela tiden förlitar dig på de tekniska hjälpmedlen, så kommer din egen kompetens att falla bort i sinom tid, säger han.</p> <p>Den 29 juli offentliggjorde franska haverikommissionen Bea, Bureau d&apos;Enquêtes et d&apos;Analyses, en tredje delrapport om haveriet med Air France 447, bland annat baserad på information i planets svarta lådor, som bärgades i våras.</p> <p>Rapporten har starkt kritiserats av det franska pilotfacket, som anser att all skuld felaktigt läggs på piloterna. Haveriorsaken sägs vara överstegring beroende på för låg hastighet.</p> <p>Men mystiken kring kraschen är ändå stor.</p> <p>- Många frågor återstår att besvara, säger Nicolas Seger, tidigare SAS-kapten och utredare på Statens haverikommission. </p> <p>De gäller inte minst automatiken. </p> <p>Planet styrdes av ett elektroniskt system (fly- by-wire) via fem datorer. Rapporten redogör inte för varför autopiloten, det automatiska gasreglaget och andra funktioner kopplades ur. Styrorganen hamnade i "alternativ lag". Om allt hade varit normalt skulle planet automatiskt haft skydd mot överstegring.</p> <p>- Planet hamnade i ett läge som ingen, sannolikt inte ens Airbus egna testpiloter, någonsin flugit i, med en anfallsvinkel mot vinden på över 35 grader, säger Nicolas Seger.</p> <p>Piloterna påstås ha ignorerat överstegringslarmet och inte läst checklistor för problemen. En mänsklig-faktor-utredning har därför tillsatts i Frankrike. Piloterna saknade träning i att hantera överstegring på hög höjd och efter olyckan har flygbolagen ändrat träningsproceduren för överstegring.</p> <p>Det finns också exempel som visar att piloter klarat mycket svåra situationer med Airbus. Landningen på Hudson River 2009 i New York (Airbus 320), och fallet i våras då piloterna på United 497 (Airbus 320) lyckades nödlanda välbehållna på flygplatsen i New Orleans, efter att de förlorat all elektronik på grund av brand. </p> <p>"Loss of control" och hur piloter ska klara att återställa plan i normalläge ska diskuteras på en högnivåkonferens som Easa arrangerar den 3-5 oktober i Köln. </p> <p>Den amerikanska motsvarigheten FAA, Federal Aviation Administration, ska då presentera sina slutsatser av en studie av 46 amerikanska "loss-of-control-olyckor" , då hundratals personer omkom, under åren 2001-2009.</p> <p>Det har läckt ut att piloterna i två tredjedelar av de mindre incidenterna och i en tredjedel av de större olyckorna hade svårigheter att flyga manuellt, eller gjorde misstag kopplat till autokontrollerna. Vanligt var att de inte hade märkt att autopiloten kopplats ur.</p> <p>"Eftersom systemen är så integrerade i dagens plan, kan ett felfungerande system eller en enda trasig dator plötsligt resultera i en serie andra fel, vilket är bekymmersamt för piloterna, som har utbildats i att lita på utrustningen", skriver nyhetsbyrån AP angående studien.</p> <p>Samtidigt blir det allt säkrare att flyga i världen. Enligt Easa inträffad i fjol ingen dödsolycka inom det kommersiella flyget inom EU.</p> <p>Flygsäkerhetsansvariga, och inte minst piloter, som Ny Teknik talat med, uppger att datoriseringen av tekniken ombord är en starkt bidragande faktor till den ökade säkerheten.</p>

Mer om: Flygplan Flyg

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt