10 JA-argument för höghastighetsbanor

2010-05-19 12:03  

KTH-professorn Bo-Lennart Nelldal har på Ny Tekniks uppmaning gett sina tio bästa argument för höghastighetsbanor i Sverige. Här är hans långa version.

1.Det ger extremt korta restider – det går lika fort som flyget och dubbelt så fort som bilen. Restiderna minskar med 30-60% och det blir möjligt att åka tåg mellan nya orter. Åk från Stockholm till Göteborg på 2h, till Linköping på 1h, till Jönköping på 1h 10 min och till Malmö på 2h 30 min.

2.Det ger mycket hög kapacitet. Kapacitet frigörs på de gamla banorna för ökad godstrafik och regionaltåg. Det går att köra 2-3 gånger så många godståg på dagtid stambanorna som idag. Det går en lastbil var 15:e sekund från Sverige till Danmark och kontinenten i dag. Det orsakar stort slitage och olyckor på våra vägar samt bidrar till klimatproblemet.

3.Det ger en bättre miljö. Genom att fler åker tåg i stället för bil och flyg och mer gods kan gå på järnväg i stället för lastbil sparas energi och det bidrar till att lösa klimatproblemet. Tåget kan användas som matartransport till flyget och kombitransporter med lastbil-järnväg kan utvecklas. Det minskar beroendet av fossila bränslen och bidrar till ett långsiktigt hållbart samhälle.

4.Det korta restiderna ger regionförstoring och större arbetsmarknader, de vidgar näringslivets marknader och för människor närmare varandra. Restiderna blir kortare också till orter utanför banorna genom matartransporter och direkttåg som går vidare på det nuvarande nätet. Det blir också möjligt att ta tåget till Danmark och kontinenten.

5.Det är bekvämt och punktligt att resa med höghastighetståg från city till city. Man kan vila, arbeta eller umgås på tåget. Med separata banor blir punktligheten hög. I Japan är medelförseningen 25 sekunder. Det är också mycket säkert med automatiskt hastighetskontroll och inga plankorsningar.

6.Det är företagsekonomiskt lönsamt. Det innebär att operatörerna kan bidra till finansieringen av höghastighetsbanorna utan att priserna blir högre än i dag. Det beror på att höghastighetstågen attraherar många passagerare och att produktiviteten är hög genom att tågen hinner göra många turer per dag.

7.Det är samhällsekonomiskt lönsamt. Med prognosmodeller som stämmer med internationella erfarenheter blir investeringen i höghastighetståg samhällsekonomiskt lönsam. Allt kan dock inte vägas in i den samhällsekonomiska kalkylen.

8.Höghastighetsbanor är billigare än att bygga ut stambanorna. Höghastighetsbanorna mellan Stockholm, Göteborg och Malmö kostar 125 miljarder. Att bygga ut stambanorna till samma kapacitet kostar 175 miljarder. Då får man längre restider eftersom banorna är krokiga och större störningskänslighet och problem under byggtiden utmed befintlig bana.

9.Tåget är miljövänligt. Det har lågt rullmotstånd och kan ha många vagnar med hög kapacitet. Ett höghastighetståg drar inte mer energi per resa än ett vanligt tåg eftersom det är många som åker och det blir hög beläggningsgrad. Tågen är aerodynamiskt utformade, är eldrivna och har återmatande broms. Elen kan produceras på ett miljövänligt sätt utan utsläpp av koldioxid.

10.Höghastighetsbanorna byggs där efterfrågan är störst både på person- och godstrafik och där befolkningen ökar mest. Befolkningen utmed höghastighetsbanorna kommer att öka med 1 miljon invånare till 2030 och 2 miljoner invånare till 2050. Samtidigt bidrar höghastighetstågen till att sprida tillväxten utanför storstadsområdena.

Läs professor Lars Hultkrantz svar på Bo-Lennart Nelldals argument för.

Lars Anders Karlberg

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt