10 år till robust järnväg

2013-01-23 14:37  
Jan Pettersson Foto: Trafikverket

Regeringen har satsat mer pengar på underhåll av järnvägen. Men Trafikverket bedömer att det kommer att ta mellan 7 och 10 år innan bristerna är åtgärdade.

I infrastrukturpropositionen för 2014–2025 avsatte regeringen 86 miljarder kronor för drift och underhåll av järnvägen. Det är en ökning med 18 miljarder jämfört med den gällande planen, och i nivå med vad Trafikverket har bedömt behövs.

-Det finns en eftersläpning på underhållsbehovet på järnvägen, men pengarna kommer att räcka enligt den bedömning vi gjorde i kapacitetsutredningen, säger Jan Pettersson, underhållschef på Trafikverket.

Underhållsbehoven finns i alla ingående teknikdelar, till exempel i räls, kontaktledningar och växlar. Nu bedömer Trafikverket att det kommer att ta mellan 7 och 10 år innan allt underhåll är utfört.

-Men vi genomför smarta trimningsåtgärder redan nu, säger Jan Pettersson.

Trafikverket har bland annat röjt träd vid tågbanorna och utökat beredskapen för snöröjning. Dessutom arbetar myndigheten med att förändra avtalen med entreprenörerna, så att mer underhåll ska genomföras som förebyggande åtgärder och mindre som avhjälpande insatser.

Under 2012 har Trafikverket även börjat beställa tredjepartskontroller av konsultfirmor för att med hjälp av stickprovskontroller säkerställa att entreprenörerna sköter sitt åtagande och utför det som har avtalats.

-Vi har haft revisioner från Riksrevisionen som har visat att det fanns risk att vi inte hade fått ut 10-20 procent, säger Jan Pettersson.

När allt underhåll är utfört räknar Trafikverket med att järnvägen ska vara robust, återställd till det den designades för, vilket ska ge en ökad punktlighet.

-Vi kan inte friskriva oss från väder och vind. Men då ska vi inte ha några stopp på grund av att anläggningen är sliten, säger Jan Pettersson.

Under 2012 redovisar Trafikverket en genomsnittlig punktlighet för persontågen på 96,9 procent och för godstrafiken på 83,3 procent. I början av december noterades dock en dipp ner till under 80 procent.

Men i Trafikverkets statistik räknas endast förseningar vid slutstation som är större än 15 minuter.

Linda Nohrstedt

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt