Opinion

”Vi trixar inte med våra siffror för HVO”

Andreas Tier, VD Neste i Sverige Foto: SAMPO KORHONEN
Andreas Tier, VD Neste i Sverige Foto: SAMPO KORHONEN
Magdalena Streijffert, Public Affairs Manager Neste Sverige
Magdalena Streijffert, Public Affairs Manager Neste Sverige

REPLIK. Vi ägnar oss inte åt ”trixande” utan åt ett genuint arbete för en mer hållbar produktion och konsumtion av syntetisk diesel. De som tankar HVO i Sverige kan vara lugna, svarar Andreas Teir och Magdalena Streijffert på Neste.

Gröna Bilister uppmanar i en debattartikel i Ny Teknik bränslebolagen att offentliggöra råvarorna till all förnybar diesel, HVO, de producerar eller köper. Orsaken till detta är att de vill veta konsekvenserna av det beslut som Sverige riksdag tog angående omklassificeringen av PFAD (Palm Oil Fatty Acid) som trädde i kraft den 1 juli 2019.

Neste är en av världens största producent av HVO där över 80 procent är raffinerad från avfall och restprodukter. Det kan till exempel vara restavfall i form av fetter från kött- och fiskindustrin, använd matolja och matlagningsfett från livsmedelsindustrin samt restprodukter från matoljeproduktion. All HVO som Neste säljer i Sverige är certifierad och följer den nya hårdare hållbarhetslagstiftning som implementerades 2019.

Spårbar till odling

Precis som Gröna Bilister skriver så är PFAD en rest (cirka 3-5 procent) som uppstår vid produktionen av ätbar palmolja, och som måste tas bort för att palmoljan inte ska bli härsken. Det är viktigt att poängtera att utan efterfrågan av palmolja för livsmedelsproduktion uppstår ingen PFAD. Från 1 juli 2019 omklassificerades PFAD:n i Sverige från att vara en restprodukt till att bli en samprodukt, och därmed behöver råvaran vara spårbar ända tillbaka till odling.

Konsekvensen av beslutet är att volymen av PFAD i HVO:n i Sverige är betydligt mindre i dag och med kort varsel ersätts den nu med andra alternativ, såsom använd matolja och slaktavfall. 2018 stod PFAD:n för nära hälften av den HVO som såldes i Sverige, men andelen gick ner förra året och kommer gå ner kraftigt under 2020. Hållbarhet är kärnan i Nestes verksamhet och vi vill vara med och bidra till ett mer hållbart samhälle, både på de marknader vi säljer våra produkter och i de länder vi köper våra råvaror.

Påverka på plats

Vi är nämligen övertygade om att vi kan vara med och göra skillnad genom att påverka på plats. Vägen till förändring går genom att vara delaktig, att utbilda och att ställa krav. Därför arbetar Neste bland annat med att göra PFAD:n spårbar till odling trots att det är en komplex fråga.

Orsaken till komplexiteten är att många av dessa handelskedjor inkluderar livsmedelsindustrin, som i dag inte har några krav rent lagstiftningsmässigt gällande spårbarhet och transparens.

Även om vi kan tycka att krav på hållbarhet och transparens skulle gälla alla så tror vi på att jobba tillsammans med andra inom branschen, inkluderat livsmedelsföretagen, i syfte att verka för en mer hållbar produktion av palmolja. Det är ett arbete som kommer ta tid men där vi är stolta över att kunna bidra till en mer hållbar produktion av både biodrivmedel och livsmedel. 

Hållbart val

För Neste handlar det alltså inte om ett “trixande” av siffror utan om ett genuint och hårt arbete för både en mer hållbar produktion och konsumtion. Det vill säga, de som tankar HVO i Sverige i dag kan vara lugna med att de genom sitt val av drivmedel därmed gör ett hållbart val.

Biodrivmedel och HVO är ett viktigt verktyg för att minska utsläppen inom transportsektorn i Sverige, och kommer fortsätta vara det. Genom att byta ut det fossila bränslet med exempelvis HVO100 eller andra höginblandade biodrivmedel kan företag, organisationer och konsumenter snabbt ställa om till att tanka nästintill fossilfritt.

Komplexa frågor

Vi räds inte diskussionen om hållbarhet, men det är viktigt att den utgår från fakta och att det finns förståelse för att dessa frågor är komplexa. Viktigt att komma ihåg är att det mesta som tankas i dag är fortfarande fossila bränslen.

Avslutningsvis tycker vi att det är tråkigt att Gröna Bilister känner att de inte har fått tillräckligt med information från oss i frågan. Förhoppningsvis har vi presenterat vårt svar här och vi har fortsatt gärna en nära dialog med Gröna Bilister för att se till att de som tankar HVO i dag och i framtiden kan känna sig säkra på att de därmed gör ett hållbart val.

Andreas Teir, VD Neste i Sverige

Magdalena Streijffert, Public Affairs Manager Neste Sverige