ENERGI

Svenska vertikalsnurran får grönt ljus i Norge

Seatwirls flytande vertikala vindkraftverk får testas i norska Boknafjorden.
Seatwirls flytande vertikala vindkraftverk får testas i norska Boknafjorden.

Projektet överklagades, men nu har Göteborgsföretaget Seatwirl fått sitt tillstånd. Den vertikalaxlade vindkraftverket får installeras i norska Boknafjorden.

Svenska Seatwirl fick våren 2022 tillstånd att installera sitt flytande vindkraftverk S2x i Boknafjorden norr om Stavanger i samarbete med norska Marin Energi Testsenter. Men projektet stötte på patrull när tillståndet från den norska myndigheten NVE, Norges Vassdrags- og Energidirektorat överklagades. Enligt Electrec var det fyra olika grupper som överklagade beslutet, däribland en organisation för yrkesfiskare.

Men nu har NVE avslagit överklagandena, och beslutet kan inte längre överklagas. Seatwirl får därmed grönt ljus att gå vidare med projektering och installationer av den vertikalaxlade turbinen S2x, de förankringar som krävs samt en kabel för kraftöverföring. Anläggningen ska placeras ungefär 700 meter från kusten där havsdjupet är cirka 130 meter.

S2x är en prototyp.Turbinens diameter är 50 meter och effekten 1 megawatt. Konstruktionen sticker upp 55 meter över vattenytan och når 80 meter under ytan. Tanken är att den ska anslutas till en befintlig transformatorstation på land, och att elbolaget Haugaland Kraft ska köpa elen som produceras.

Företaget Seatwirl grundades 2012 och har figurerat flera gånger i Ny Tekniks spalter. En mindre prototyp på 30 kilowatt började testats utanför Lysekil 2015. Här kan du läsa mer om det patenterade flytande kraftverket. När de tre vertikala rotorbladen rör sig med vinden, snurrar hela verket utom generatorhuset vid ytan. Vajrar fästa i generatorhuset förankrar konstruktionen i havsbottnen.