Innovation

Flytande kristaller blir lättvridna

En helt ny typ av flytande kristaller har sett dagens ljus i USA.

Publicerad

Kemiprofessor Piotr Kaszynski och hans student Bryan Ringstrand vid Vanderbilt University har ägnat de senaste fem åren åt att utveckla det patentsökta materialet. Det är mer än dubbelt så bra som dagens flytande kristaller, som används i bildskärmar, klockor och teveapparater.

Prestanda hos flytande kristaller beror främst på deras elektriska dipolmoment. Ju mer kristallernas positiva och negativa elektriska laddningar är skilda åt, desto större dipolmoment har de.

I det nya materialet är fler laddningar skilda åt, och på större avstånd från varandra, än i dagens flytande kristaller. Därmed är det lättare att vrida kristallerna och lägre styrspänningar kan användas. Dessutom går vridningen snabbare.

Lägre spänningar och snabbare omslag mellan ljust och mörkt gör att bildskärmarna kan göras bättre och effektivare.

Kristallerna i det nya materialet är elektriskt neutrala utåt, men inuti kristallen är de positiva laddningarna lokaliserade i en oorganisk del medan de positiva sitter i en organisk del. Detta skiljer det nya materialet från traditionella flytande kristaller. Hemligheten bakom materialet är just att kemisterna nu lyckats pussla ihop de organiska och oorganiska delarna.