Fordon

FN enigt om flygutsläpp

Foto: Pixabay
Foto: Pixabay

Efter flera års förhandlingar har nu världens första globala överenskommelse om att begränsa klimatutsläppen från flyg nåtts.

Publicerad

– Det finns nu en politisk vilja på global nivå att vi ska sänka nivåerna, säger Isabella Lövin, klimatminister.

FN:s kommitté för internationellt flyg har röstat för att införa ett nytt, globalt styrmedel för att minska klimatutsläppen från flyg. Enligt överenskommelsen ska utsläppen avstanna vid 2020 års nivå och bolagen får betala avgifter för ökade utsläpp.

– Det blev stort jubel. Parisavtalet och att det så snabbt träder i kraft, har frigjort mycket politisk vilja att komma vidare även med flyget. Det visar att världens länder nu verkligen är redo att leverera på utsläppsminskningar, säger Isabella Lövin (MP).

Enligt Reuters förväntas systemet kosta flygbolag mindre än 2 procent av sina intäkter. Överenskommelsen gäller internationella passagerar- och transportflyg, liksom affärsflyg som släpper ut mer än 10 000 ton växthusgaser årligen.

Eftersom avtalet antagits i generalförsamlingen, förväntas även medlemsländerna godkänna det, men 65 länder har redan sagt sig godkänna avtalet.

– I dag står flyget för 3,5 procent av alla utsläpp men det ökar hela tiden. Därför är det viktigt att det blir ett tak för utsläpp och ekonomiska incitament för bolag att hitta alternativa bränslen, säger Lövin.

Avtalet ska börja gälla från och med 2021 och för medlemsländerna vara frivilligt fram till 2027. Något som Sverige ansåg var för sent.

– Vi hade velat att det gått snabbare, men det är många länder som anslutit sig och det är bra att vi fått ett internationellt avtal. Men vi måste i hela tiden höja ambitionsnivåerna om vi ska kunna klara 1,5 graders-målet som är satt i Paris.