Fordon

Tystare flyg 2017

Från 2017 ska bullret från nya större plan på flygplatserna minskas. Det har civilflygorganisationen ICAO beslutat.

Publicerad

Det är ICAOs kommitté för miljöskydd CAEP som beslutat att en ny standard för buller ska träda i kraft från 2017. Enligt den sänks bullernivån med 7 EPNdB jämfört med dagens gällande standard. För mindre plan gäller reglerna från 2020.

EPNdB är ett mått på hur människor störs av flygbuller baserad på upplevd ljudnivå och hur länge bullret varar.

ICAOs generalsekreterare Raymond Benjamin kommer i ett pressmeddelande att det är glädjande att det har gått så pass fort att komma överens om den nya standarden. Det tog mer än 20 år att komma överens om den standard som gäller i dag.De nya reglerna har diskuterats fram på 10 år.