Fordon

Klart med flygmotorlån

Regeringen har gett Riksgälden klartecken för att bevilja Volvo Aero ett lån för att utveckla framtidens bränslesnåla flygmotor tillsammans med General Electric.

Publicerad

I torsdags skrev näringsminister Maud Olofsson på beslutet att bevilja Volvo Aero i Trollhättan ett lån på 304 miljoner kronor till utveckling av flygmotorn Genx.

– Just nu betyder det att vi får en förbättring av vårt kassaflöde, säger Fredrik Fryklund, vice-vd för Volvo Aero i en kommentar.

Genx ska bli en mer bränsleeffektiv och miljövänligare motor än de som finns i dag och är bland annat är avsedd för Boeing 787.

Volvo Aero ansökte redan 2006 om ett statligt lån som ett villkor för att man skulle kunna delta i samarbetet med General Electric. Man ansökte då om en högre summa än de 304 miljonerna som man nu beviljats.

– Det är klart att vi skulle ha sett att vi fick en högre summa, säger Fredrik Fryklund.

Han uppger också att det lån man nu får innehåller moment av riskdelning.

Det innebär att vi får betala en högre ränta än bankräntan, berättar Fredrik Fryklund.

Först den 17 juni i somras godkände EU-kommissionen det statliga lånet.