Fordon

Sex bolag får flyga i askmolnen

Flygzoner, rött och grönt är zon2, blått är förbudszonen. (klicka för större bild)
Flygzoner, rött och grönt är zon2, blått är förbudszonen. (klicka för större bild)

Sex  svenska flygbolag har hittills fått tillstånd att flyga i zon 2, där aska kan förekomma. Men flygplanen, särskilt motorerna,  måste inspekteras efter tre timmars flygning  i zonen  och extra underhåll  krävs av jetmotorerna.

Publicerad

Transportstyrelsen lättade igår på flygrestriktionerna och införde  en mellanflygzon i det svenska luftrummet, där aska från den isländska vulkanen kan  förekomma i atmosfären.

Ändringen kom efter ansvariga på myndigheten tagit del av bedömningar  om flygsäkerheten  i lättare askmängder  från bland andra  Europeiska flygsäkerhetsmyndigheten EASA samt från flygmotor- och flygplanstillverkare.

Nu finns tre zoner i svenska luftrummet, liksom i flera andra europeiska länder. I zon 1 är det förbjudet att flyga,  i zon 2 tillåts flygning men kan aska förekomma, och i zon 3 är det fritt att flyga. 

I dag fredag gäller zon 2 över delar av södra Sverige, bland annat Skåne, enligt kartor från Eurocontrol, som i sin tur bygger på prognoser från brittiska vädertjänsten Met Office.

För att flygningar i zon 2 krävs tillstånd hos Tranportstyrelsen.

—Våra handläggare har jobbat sedan i går och hela natten med att bevilja tillstånd och hittills har sex flygbolag fått klartecken att flyga i zon2 och vi handlägger även en sjunde ansökan, säger Gunnar Ljungberg, chef för luftvärdighetsenheten på Transportstyrelsen.

Följande bolag får flyga i zon2, erfar Ny Teknik:

Malmö Aviation

Tuifly

Air Sweden

Avia Express

Avi Trans

SAS

Den sjunde ansökan rör flygbolaget West Air.

Deras tillstånd är dock villkorade.  Flygbolagen måste inspektera motorerna och andra delar av flygplanen efter tre timmars sammanlagd flygtid i zon2. 

Detta eftersom flygmotorer inte är tillverkade eller certifierade för att ta in askpartiklar.  De senare kan bland annat smälta i turbinerna och framkalla motorstopp.

—När det gäller motorerna ska de inspektera de känsligaste delarna, turbinerna, förbränningskammaren och bland annat kompressorn och leta efter eventuella skador med hjälp av boroskop, säger Gunnar Ljungberg. (Ett boroskop är att likna vid en titthålskamera.)

Flygningarna i zon2 kommer också att kräva extra underhåll av motorerna.

— För att få tillstånd krävs även att flygbolagen kontaktat sina respektive flygmotortillverkare och att dessa tillsammans enats om vilka extra underhållsåtgärder av motorerna som blir nödvändiga, säger Gunnar Ljungberg.

Flygbolagen ska därutöver också göra egna säkerhetsbedömningar. Enligt Gunnar Ljungberg ska piloterna ha fått särskilda instruktioner om vilka åtgärder som kan bli nödvändiga i flygningar i askmoln.