Fordon

Airbus råd till besättning i askmoln

Besättningen måste trycka på rätt knappar om planet hamnar i ett askmolm. Foto: Airbus
Besättningen måste trycka på rätt knappar om planet hamnar i ett askmolm. Foto: Airbus

Flygplanstillverkaren Airbus har sammanställt en kort manual för en besättning som råkar flyga in i ett askmoln.

Publicerad

Orsaken till flygförbudet efter det isländska vulkanutbrottet är att askan som vulkanen spyr upp innehåller mineraler, som är så hårda att de orsakar svåra skador främst i flygplansmotorerna.

I en jetmotor fungerar stoftet som blästersand när det träffar fläkten i motorns luftintag. Det innebär att fläktbladens kanter slipas av, vilket minskar möjligheten att komprimera luften.

I brännkammaren smälter mineralerna och riskerar att sätta igen ventilerna för bränsletillförsel. Mineraler som smälter riskerar också att sätta sig på turbinbladen efter brännkammaren. Motorns dragkraft kommer att minska, och i värsta fall stannar motorn helt, en s kflameout.

Flygplanstillverkaren Airbus har gett ut en kortfattad manual till besättningar för hur man bäst undviker problem med vulkanaska.

* Upptäcker besättningen att man närmar sig ett moln med vulkanaska ska planet genast vända 180 grader och undvika området.

* Upptäcks molnet för sent så är rådet att dra ner på effekten så att temperaturen i brännkammaren sjunker. Då minskar risken för förglasning av mineralerna.

* Öka bränsletillförseln är ytterligare ett råd, detta för att minska risken för att motorn slocknar, s k flameout.

* Starta hjälpkraftaggregatet, APU, så att det finns tillräckligt med elkraft för att återstarta motorer som drabbats av flameout.

Enligt Airbus inträffade det mellan 1980 och 2000 att flygplan vid 80 tillfällen flög in i askmoln med konsekvenser som skiftar från förslitningsskador på motordelar till att samtliga motorer stannat.

Svenska flygmotortillverkaren Volvo Aero, som på sin hemsida förklarar varför flygplan inte kan flyga i askmoln, skriver man att det är omöjligt att hindra att de små partiklarna i vulkanaska tränger in i flygmotorer. Därför finns bara en lösning på problemet, att inte flyga i askmoln.