Energi

Flera backar ur palmdieseln

Waxholmsbolaget backar nu från sina planer att använda den hårt kritiserade palmoljedieseln. För drygt en vecka sedan sköt OKQ8 upp lanseringen av bränslet.

Publicerad

- Vi är öppna för diskussioner både med företagen och med miljörörelsen i Sverige. Palmoljan är bäst jämfört med ryps och animaliska fetter, säger Simo Honkanen, chef för biodieselenheten på Neste Oil, tillverkaren av bränslet.
Fordonsbränslet Eco20, som är en blandning av diesel och raffinerad palmolja, har under senare tid hårt kritiserats av miljörörelsen på grund av de miljöskador plantagerna ger.
Exempel på detta är utdikning av torvmarker och skövling av regnskogar. Kritiken har föranlett både OKQ8 och Waxholmsbolaget att tills vidare avvakta med sina planer att använda bränslet.
För Waxholmsbolaget är det främst ett godkännande från EU som avgör om bolaget i framtiden ska använda bränslet eller inte.
Tillsammans med Volvo Penta, OKQ8, Scania och Posten Logistik har bolaget en EU-ansökan inne om finansiering av en teknisk utvärdering av hur den här typen av bränsle påverkar både emissioner och prestanda.
Enligt Henry Westerberg, operativ chef på Waxholmsbolaget finns det inget alternativt biobränsle.
- Vi hade tänkt starta med Eco20 men nu avvaktar vi EUs beslut, säger han.
Rolf Westlund på Volvo Penta, som utvärderar bränslet intar också en avvaktande hållning.
- Går det inte att producera på ett sätt som är bra för naturen får väl Neste pytsa i något annat. Vi avvaktar EUs ansökan och även de diskussioner som förs om palmoljan, säger han.
Och Urban Wästljung, miljöansvarig på Scania är också tveksam.
- Går det inte att visa att dieseln är miljömässigt hållbar kommer det inte att gå att etablera den på europamarknaden.
Enligt Simo Honkanen är råvaran palmolja ett övergångsmaterial tills alternativ som är lika bra finns i tillräckligt stora volymer. Att hitta alternativ som klarar alla miljökrav är den stora utmaningen, menar han.
Även Posten Logistik väntar på EUs beslut innan man vill testa bränslet.
- EU-beslutet ger förhoppningsvis klarhet i vilka regler som industrin bör följa, säger Simo Honkanen.