Energi

Datahallen kyls helt med värmepumpar

Så här funkar kylningen av H&M:s datahall Foto: Jonas Askergren
Så här funkar kylningen av H&M:s datahall Foto: Jonas Askergren

H&M:s nya datahall i södra Stockholm ska kylas av värmepumpar som tar tillvara på energin och för in den i fjärrvärmenätet. – Det är första gången vi gör på detta sätt, säger Martin Brolin, Fortum Värme.

Publicerad

Hittills har Fortum Värme anslutit ett drygt 20-tal datahallar och andra värmegenererande anläggningar i Stockholmsområdet till det man kallar Öppen fjärrvärme. Värmepumpar återvinner värmen och för in den på fjärrvärmenätet.

När H&M nu planerar en ny datahall i södra Stockholm får Fortum Värme vara med från början i installationen, i stället för att sy ihop en lösning i efterhand. Och då kan man skapa en annorlunda lösning.

– Normalt sett har man redan haft en kylmaskin och ett kyltorn som täcker kylbehovet. I tidigare fall har vi behållit det systemet, vilket innebär en dyrare lösning totalt sett, säger Martin Brolin, chef för öppen fjärrvärme på Fortum Värme.

I H&M:s fall installeras i stället tre block med vardera två värmepumpar i serie som kyler anläggningen. Egentligen behövs bara två, den sista utgör en reserv.

Om något skulle hända med fjärrvärmenätet går det också att leda värmen till ett kyltorn för nödkylning.

När H&M:s datahall är fullutbyggd kommer den att ha en it-last på 1 MW, vilket omvandlat i värme innebär 1,4 MW.

Utvecklingen av värmepumpar har också gått framåt sedan Fortum Värme började med öppen fjärrvärme omkring 2014. Då var temperaturen på köldmediet begränsad till 65-68 grader. Under den kalla perioden av året är det ibland för lågt för att kunna köra ut i fjärrvärmenätet eftersom Fortum Värme garanterar en viss temperatur till slutkunden. Med de nya pumparna finns möjlighet att leverera 85 grader ut.

– Det gör att vi kan ta emot värme från datahallen nästan hela året, säger Martin Brolin.

H&M står för investeringen och får betalt för värmen som levereras till Fortum Värme. Martin Brolin vill inte uttala sig i det enskilda fallet men säger att man siktar på en återbetalningstid på max fem år för kunden.

Den planerade anläggningen beräknas leverera 8,4 GWh årligen vilket räcker för att värma 2 500 lägenheter. Fortum Värme hoppas att möjligheten till påkoppling på fjärrvärmenätet ska innebära en konkurrensfördel när företag beslutar om placering av datahallar. Målsättningen är att 10 procent av framtidens värmebehov i Stockholm ska komma från återvunnen överskottsvärme från datahallar.

Driftsättning är planerad till september 2018.