Karriär

Så kan företaget övervintra krisen

Den här gången funkar det inte att jobba 110 procent för att lösa krisen. I stället går alla på Thurne Teknik i Hammarbyhamnen i Stockholm ner på 80 procent. På bilden: Ursula Vogel, Jennie Söderqvist, Ulf Stenerhag, Mattias Wållström, Marianne Fröberg, Matthias Persson, Magnus Karlström, Daniel Berggren, Graziella Gaglione. Foto: Fredrik Stehn
Den här gången funkar det inte att jobba 110 procent för att lösa krisen. I stället går alla på Thurne Teknik i Hammarbyhamnen i Stockholm ner på 80 procent. På bilden: Ursula Vogel, Jennie Söderqvist, Ulf Stenerhag, Mattias Wållström, Marianne Fröberg, Matthias Persson, Magnus Karlström, Daniel Berggren, Graziella Gaglione. Foto: Fredrik Stehn
Ulf Stenerhag
Ulf Stenerhag
Matthias Persson Foto: Fredrik Stehn
Matthias Persson Foto: Fredrik Stehn
Camilla Frankelius
Camilla Frankelius

Det perfekta teamet. Ett väntat nytt leverantörskontrakt i september. Då vill man inte säga upp, fastän orderströmmen har sinat. På Thurne Teknik har alla solidariskt gått ner till 80 procent i ett försök att rädda jobben.

Publicerad

-?Vi var nog rätt snabba med att inse att det skulle bli tufft. Vi har bra verktyg som gör att vi direkt kan se hur offertnivån, orderingången, orderbackloggen och finansbilden ser ut, berättar vd Ulf Stenerhag.

Två veckor efter finanskrisen hade orderingången sjunkit med 25-30 procent. Det gällde att snabbt hitta formeln för överlevnad, utan förlust av finansiell styrka och personal.

- Att behålla våra medarbetare är det absolut viktigaste för oss. Det kräver enorma resurser att hitta rätt personer och träna upp dessa, säger Ulf Stenerhag.

Thurne Teknik marknadsför och säljer maskiner åt ett gäng smalt nischade utrustningstillverkare. Nio av de tretton anställda i Stockholm, Helsingfors, Köpenhamn och Tallinn är civil- eller högskoleingenjörer.

Om ingenting gjordes måste fyra personer bort. Det här var tidigt i krisen, så det första som gällde var att väcka krismedvetenheten.

-?Vi har haft en öppen dialog, pratat hela tiden, på möten, vid fikat.

Och så ett snabbt beslut. Det hade varit ännu värre annars, tror Ulf Stenerhag. Men inte för fort. Alla måste få tid att stöta och blöta just sin egen situation.

-?Det här måste man gå in i med jättestor respekt och lyhördhet, det är så olika hur varje individ tar det. Hade det gått riktigt illa någonstans hade vi fått kalla in professionell hjälp.

Krisavtalet löper från 1 januari till och med 31 augusti. Det ska utvärderas två gånger under perioden. Företaget ska inte göra någon förtjänst på det, tvärtom.

-?Om det visar sig att vi har klarat oss bättre än väntat betalar vi ut lön retroaktivt. Blir det värre, så att vi ändå måste säga upp, ersätter vi upp till hundra procent, säger Ulf Stenerhag.

Matthias Persson, civilingenjör i kemiteknik och avdelningschef, använder sin lediga tid till att vara med sitt barn.

-?Personalen har blivit bättre på att hitta sätt att använda den lediga tiden. Att inte vara behövd till hundra procent är nog det svåraste att hantera. Vi är ju vana vid att lösa problem med att jobba hårdare, säger Matthias Persson.

Han ser vissa poänger med arbetstidsförkortningen.

-?När den som brukar göra något inte är på plats får man pröva på något nytt. Vi har blivit effektivare. Det är också nyttigt att inse att allt inte rasar för att man är borta en dag, säger Matthias Persson.

En poäng är också att gruppen svetsas samman av svårigheterna.

-?Fast jag kan tänka mig betydligt trevligare sätt att göra en ugl (kurs i utveckling av grupp och ledare)! säger Ulf Stenerhag.

Svårt motivera medarbetarna

-?Det gäller att se upp så att man inte blir dubbelt drabbad. Det säger Camilla Frankelius, förhandlingschef på industrienheten på Sveriges Ingenjörer.

Allt man gör inom ramen för kollektivavtalet är okej, om parterna är överens. Som på Thurne Teknik, där man gått ner i arbetstid och därmed lön för att spara. Eller som på Volvo, där lönerevisionen skjuts upp och medarbetarna därmed bjuder företaget på det retroaktiva.

– Men det vältrar över bördan på de anställda, individen får ta en hög risk, säger Camilla Frankelius.

Sveriges Ingenjörer är emot centrala avtal om arbetstidsförkortning. Får man en propå av arbetsgivaren uppmanas man vända sig till förbundet.

En sänkning av arbetstiden och lönen får inverkan på a-kassan, pensionen, sjuklönen, föräldralönen. Beroende på ålder, slår det olika mycket. Yngre, som ännu inte nått det sjukpenninggrundande taket, påverkas inte så mycket. Däremot 60-plussare.

– Går man ner 20 procent i lön under en period, kan man inte tillgodoräkna sig pensionsinbetalningarna när man går upp till 100 procent igen, om man har ITP2. På 20 år kan en 60-plussare förlora sammanlagt 1 miljon, säger Camilla Frankelius.

Hon ifrågasätter hur man kapar arbetstid, om man redan har en avreglerad arbetstid som så många ingenjörer.

– Ditt skrivbord blir inte tommare för att du stannar hemma en dag i veckan. Företagen måste akta sig för att tappa duktig arbetskraft. Det är viktigt att våra medlemmar fortsätter sitt arbete med att utveckla produkter. Annars kanske man inte ligger i framkant när hjulen börjar snurra.

Camilla varnar:
Om lokala parter förhandlar om ett avtal om sänkt arbetstid och motsvarande grad av arbetstidsmåttet så tänk då på följande:

- Avtalet ska vara skriftligt och påskrivet av alla parter. Tidsbegränsat och som ska vara uppsägningsbart. Vi rekommenderar att avtalet inte sträcker sig längre än till 31/12 2009. Återgång till full tid sker med automatik och ingen uppsägning av avtalet ska ske.

- Sänkning av lönen ska i motsvarande grad omfattas av en sänkning av arbetstidsmåttet.

- Arbete ska inte utföras på den lediga tiden – inte heller kompetensutveckling som är att betrakta som arbetstid.

- En överenskommelse om övertidsavlösning upphör för de medlemmar som har en sådan. Arbete utöver det lägre arbetstidsmåttet ska ersättas med mertid och övertid enligt kollektivavtal.

- Inbetalningar till pension ska göras på den normala pensionsmedförande lönen, d v s motsvarande 100%.

- Alla personer över 59 år ska undantas om pensionsfrågan inte kan lösas.

- Övriga anställningsvillkor och kollektivavtalade rättigheter ska, trots överenskommelsen, beräknas på den ordinarie månadslönen och ordinarie fulltid.

- Om varsel ändå läggs under den avtalade tiden så faller avtalet direkt.

- Lönerevision ska bygga på den ordinarie 100 procentlönen.* Tilltro till företaget är utgångspunkten. "Vi gör det här för att vi tror att det kommer att gå bra."

* Skriv avtalet så enkelt och öppet som möjligt, det kan dyka upp oväntade problem. Var dock noga med vilka principer som gäller.

* Låt alla komma till tals.

* Frivillighet är nyckelordet.

* Fatta beslutet snabbt.

* Största möjliga flexibilitet i hur man tar ut ledigheten, det är ett stort krav att be personalen gå ner i arbetstid.

* Var beredd på att det blir svårt att motivera medarbetarna. Ledningens svåraste jobb blir att stötta engagemanget.