Karriär

Fem steg för feedback som hjälper – inte stjälper

Det går att hitta en balans mellan ett tydligt budskap och lyhörd respekt, menar ledarskapscoachen. Foto: Unsplash
Det går att hitta en balans mellan ett tydligt budskap och lyhörd respekt, menar ledarskapscoachen. Foto: Unsplash

Lyssna på medarbetaren, ställ frågor och se samtalet som en värdefull dialog. Då kan feedback bli både givande och utvecklande.

Publicerad

Många medarbetare uppskattar feedback och dessa samtal kan göra stor skillnad både för individens och organisationens utveckling. Men då gäller det att återkopplingen sker på ett respektfullt sätt och att två fallgropar undviks. Feedback kan exempelvis misslyckas om eventuella problem lindas in så mycket att poängen inte går fram. Är kritiken däremot för hård och direkt kan den upplevas som en sårande attack, och utlösa defensiva reaktioner som inte gynnar någon.

Men det går att hitta en balans mellan ett tydligt budskap och lyhörd respekt, menar ledarskapscoachen Michael Timms i en artikel på sajten Fast Company. Genom dessa fem steg kan chefer förbättra sin förmåga att ge konstruktiv feedback till medarbetare.

Be om feedback 

Förbättringssamtal kan landa dåligt om en person som ger feedback aldrig får det själv. Genom att be om regelbunden feedback förmedlar du som chef en upplevelse av att dessa samtal är värdefulla. Det blir också mer befogat att du ger återkoppling till andra.

Ställ frågor

Samtalet blir mer effektivt om du lyssnar på medarbetarens åsikter innan du förmedlar dina egna. Genom att ställa frågor om en aktuell situation kan du få viktig information som du kanske inte kände till.

Observation framför slutsats

Många feedbackmetoder uppmuntrar till chefsmonologer. Det är en vanlig anledning till att samtal misslyckas. Du som chef har inte monopol på sanningen och feedback är en dialog. Istället för en slutsats bör du förmedla ditt perspektiv.

Undvik snabba slutsatser

Efter att du lyft fram dina observationer bör medarbetaren få ge sin syn på saken. Fakta som kommer fram kan komma att ändra ditt perspektiv. Du undviker även att dra förhastade slutsatser och minskar risken att hamna i dålig dager. 

Se framåt

Information under samtalet kan förklara varför någon handlat på ett visst sätt i en situation. Men även om du är övertygad om att ett annat agerande hade varit mer framgångsrikt, bör fokus ligga på vad som kan förändras framåt. Nyckeln är att komma överens om vad ni tillsammans kan göra för att resultatet ska bli bättre i framtiden.