Populärteknik

Bryter is på snedden

När den 20 meter breda isbrytaren seglar snedställd kan den plöja upp 50 meter breda isrännor. Foto: Arctech
När den 20 meter breda isbrytaren seglar snedställd kan den plöja upp 50 meter breda isrännor. Foto: Arctech

En ny typ av isbrytare från Finland kan dubblera bredden på isrännor.

Publicerad

Med isbrytaren Baltica som seglar snedställd upp till 30 grader kan bredden på isrännorna ökas från 25 meter till 50 meter.

Fartyget som beställts av det ryska transportdepartementet byggs nu av det finska Arctech vid företagets varv i Helsingfors.

För att kunna segla snedställd har Baltica en ny typ av patenterat skrov som är asymetriskt och försett med tre vridbara drivenheter som gör att fartyget kan färdas i alla riktningar.

Men det assymetriska skrovet medför en del problem. Simuleringar visar att det lutar och rullar på ett oregelbundet sätt vilket gör att styrmännen får lära sig att kompensera för detta i en simulator, skriver New Scientist.

Behovet av den nya isbrytartypen är en konsekvens av den starkt ökande sjöfarten i Arktis där krympande ismassor öppnar nya rutter.

2012 var det exempelvis 46 fartyg som fick tillstånd att trafikera den ryska delen av Nordostpassagen. I år har redan över 250 fartyg fått det tillståndet, skriver New Scientist.

Men konventionella isbrytare klarar oftast bara av att plöja upp omkring 25 meter breda rännor vilket är alldeles för smalt för många fraktfartyg.

Baltica som ska levereras till Ryssland i början av 2014 ska emellertid inte trafikera Arktis. Den ska istället främst tjänstgöra i Finska viken och bana väg för stora fartyg på väg till hamnar som Sankt Petersburg.

Vid sidan av att vara en isbrytare är Baltica även byggd för oljesanering i hög sjö. Då kan fartyget röra sig sidledes mot ett utsläpp och suga in oljan i en 900 kubikmeter stor tank där den separeras från vatten.

Bryter is och sanerar olja

Namn: Baltica

Konstruktion och bygge: Arctech Helsinki Shipyard

Längd: 76,4 m

Bredd: 20,5 m

Vikt: 1150 ton

Effekt: 9,0 MW

Fart: 14 knop

Fart genom 1 m tjock is: 3,0 knop

Bestättning: 24

Övrig personal: 12

Lastdäck: 380 kvm

Aktionsradie: 4 500 nautiska mil