Fordon

Fraktrekord på norra sjövägen

Rosatomflot erbjuder isbrytareskort och andra tjänster längs Norra sjövägen från Atlanten till Stilla havet via Rysslands norra kust. Foto: Rosatomflot
Rosatomflot erbjuder isbrytareskort och andra tjänster längs Norra sjövägen från Atlanten till Stilla havet via Rysslands norra kust. Foto: Rosatomflot

Enligt ryska Rosatomflot har fartyg redan fraktat mer än en miljon ton via Norra sjövägen i år. Det är rekord med bred marginal och redarna drar nytta av den krympande isen.

Publicerad

Hittills år har 35 fartyg fraktat 1 022 577 ton mellan Europa och Asien via ishavet. Det är 200 000 ton mer än i fjol. Ändå kan säsongen vara i en månad till.

Informationen kommer från Rosatomflot som säljer isbrytareskort och andra tjänster längs Norra sjövägen från Atlanten till Stilla havet via Rysslands norra kust.

Större delen av lasten var petroleumprodukter: diesel, gaskondensat och flygbränsle.

Redarna hoppas att transporterna ska öka. 2011 var rutten öppen under fem månader. Det sista fartyget nådde Stilla havet den 18 november. Så länge har farleden aldrig varit farbar tidigare. I år har isförhållandena varit ännu bättre för fraktfartygen.

Lockelsen med Norra sjövägen är främst att spara bränsle och tid. Riskerna är att det nu rutinmässigt skeppas flytande oljeprodukter i hårda farvatten genom en känslig arktisk miljö.