Energi

EU: År 2050 kommer vi vara klimatneutrala

Snart inleds FN:s klimatmöte COP24 i Katowice, Polen. Foto: I Hiuppo
Snart inleds FN:s klimatmöte COP24 i Katowice, Polen. Foto: I Hiuppo

Ambitionen är att Europa ska vara den första stora ekonomiska zonen som blir klimatneutral – och nu flaggar EU för att målet kommer nås 2050.

Publicerad

Om några dagar inleds FN:s klimatmöte COP24 i Katowice, Polen. EU har ställt upp åtta scenarion för hur medlemsländerna kan minska sina utsläpp av växthusgaser. Två av dessa skulle leda till att Europa blir klimatneutralt – och nu anser unionen att man kommer uppnå det målet till år 2050.

Men det kräver i så fall att 80 procent av vår el kommer från sol och vind. Samtidigt måste tillräckligt stora effektiviseringar sättas in för att halvera energikonsumtionen till mitten av århundradet – bland annat med insatser kring en förbättrad isolering av bostäderna. Det handlar också om att balansera ut växthusgaserna genom att plantera mer skog, samt att på mekanisk väg fånga in koldioxid som sedan begravs under mark.

– Med den här planen kommer Europa bli den första stora ekonomin som siktar på netto-noll utsläpp till år 2050. Vi sitter på alla verktyg för att kunna vara ambitiösa, säger EU:s klimatkommissionär Miguel Arias Cañete till BBC.

Vissa av unionens medlemmar är ivrigare än andra. Tio länder, bland andra Sverige, Danmark och Spanien, har skrivit ett brev till EU där de ber om klara direktiv mot netto-noll utsläpp. Sverige har dock på egen hand tagit beslut om att netto-noll utsläpp ska uppnås till 2045.

På andra sidan sitter Tyskland som nu oroas över att allt för hårda klimatmål kommer ge kännbara konsekvenser för landets industri. Till detta kommer Polen som med sitt stora kolberoende förmodas bromsa ytterligare åtstramningar av utsläppen.

Sedan 1990 har EU sänkt sina utsläpp med 20 procent, detta samtidigt som ekonomierna har vuxit. Och vissa anser att klimatmålen borde vara ännu mer radikala – med en justering av 2030-målen samt ett tidigareläggande av målet kring klimatneutralitet.

– Vi förespråkar 2040 som den tidpunkt som ligger mest i linje med mer säkra scenarion för att hålla temperaturförändringen under 1,5 grader. Om man som kommissionen föreslår siktar på netto-noll utsläpp till år 2050 så kommer det göra oss beroende av teknik för att plocka bort koldioxid ur luften. Det finns många sådana idéer, men det står ännu inte klart huruvida detta kan genomföras, säger Wendel Trio från Climate Action Network Europe.