Miljö

Torkan sätter Sverige i behov av krisstöd från EU

Foto: Andreas Hillergren/TT
Foto: Andreas Hillergren/TT

Sverige hoppas få krisstöd från EU för att hjälpa bönder som drabbats hårt av torkan.

Publicerad

Men eventuellt krisstöd bedöms inte räcka.

Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht (S), Jordbruksverkets generaldirektör Christina Nordin och LRF:s ordförande Palle Borgström höll på måndagen en presskonferens om torkan.

– Om situationen fortsätter in i augusti kommer vi ha ett rent krisläge i Sverige, säger LRF:s ordförande Palle Borgström.

Enligt honom är läget värre än det senaste torkåret 1992. Det kostade lantbruket runt tre miljarder kronor. Redan nu är kostnaden uppe i två miljarder kronor bara när det gäller spannmål.

”Exceptionell läge”

Ett stort problem är bristen på foder och bete till djuren. Enligt Jordbruksverket gav den första vallfoderskörden 50-70 procent av en normal skörd, och den andra bara 0-30 procent. Även den tredje kommande vallfoderskörden är i stor fara.

Spannmålsskörden beräknas bli mellan 50-70 procent av det normala.

– Läget är exceptionellt, säger Jordbruksverkets generaldirektör Christina Nordin.

Landsbygdsministern uppger att han har nära kontakter med EU:s jordbrukskommissionär Phil Hogan om möjligheterna för Sverige att få pengar ur EU:s krisfond.

Hoppas på krisstöd

– Min bedömning är att EU-kommissionen tar det här på största allvar, säger Bucht.

Även bönderna i de baltiska staterna, Finland och Tyskland drabbas hårt av torkan. Att flera länder är drabbade talar, enligt Bucht, för att EU-kommissionen öppnar upp krisfonden.

– Men jag kan inte garantera något, säger landsbygdsministern.

– Och vi ska inte vänta oss att krisfonden kan lösa alla de här problemen.

Sven-Erik Bucht uppger att det snarare skulle handla om en lindring för bönderna.

Enligt honom kan det även bli aktuellt med ett stöd för att transportera foder från norra till södra Sverige.

Andra åtgärder som är på gång är tidigare utbetalningar av ordinarie EU-stöd till bönderna. Jordbruksverket ger också dispenser för att få skörda arealer som annars inte skulle få skördas förrän senare.

LRF:s ordförande Palle Borgström uppmanar också konsumenterna att köpa svenskt kött till grillen.

– Det gör stor skillnad om vi kan skapa en efterfrågan på svenska varor, säger han.