Fordon

Rapport: EU:s höghastighetståg dyra och ineffektiva

Foto: Fredrik Sandberg / TT
Foto: Fredrik Sandberg / TT

EU:s försök att få till ett effektivt nät av höghastighetståg haltar. I stället för att vara en succé – ger det endast litet positivt värde. Det framgår i en ny rapport från Europeiska revisionsrätten.

Publicerad

I Sverige har diskussionen om höghastighetståg pågått länge. Japanska framgångar lyfts ofta upp som förebilder och ibland även franska TGV. Nu har samtalen här hemma strandat till efter valet, men oavsett vad vi får för regering efter den 9 september – så bör de läsa igenom Europeiska revisionsrättens (ECA) genomgång av höghastighetståg inom unionen.

Rapporten som fått namnet ”Ett europeiskt höghastighetståg nät: inte en verklighet utan ett ineffektivt lapptäcke” menar att tågen inte alls lever upp till de förväntningar som ställds. Vare sig när det kommer till restid, kostnad eller effektivitet. Istället för ett modernt nätverk, har medlemsländer efter förmåga och intresse byggt ett isolerat och icke koordinerat system.

Kan misslyckas med EU - målet

Revisorerna analyserade data från sex olika EU-länder och innehåll bansträckningar på 5 000 km. Inte nog med att det uppdagades att väldigt få av tågen gick för full hastighet, de gick i genomsnitt endast 45 procent av sin maxkapacitet. Därtill hade flera av de färdiga linjerna lägre passagerarantal än beräknat och i majoriteten av fallen var det svårt att motivera kostnaderna.

Därtill förväntar ECA att medlemsstaterna kommer att misslyckas med EU-målet att ha 30 750 km höghastighetsräls till 2030. Detta eftersom det till och med 2017 var byggt 9 700 km och endast 1 700 km ytterligare rälsutbyggnad var planerat.

”Vi anser att EU:s nuvarande långtidsplan inte stöds av pålitliga analyser, troligtvis inte kommer att uppnås samt saknar en stabil brett förankrad strategi”, skriver man i rapporten.