Innovation

Svenska uppfinningar på rekordnivå: ”Ett mycket innovativt land”

Foto: Pixabay
Foto: Pixabay

Trots pandemin, svenska uppfinnare har inte legat på latsidan. I fjol skickades återigen rekordmånga patentansökningar till europeiska patentverket.

Publicerad

Tillväxten avtog, men ändå, det blev en liten ökning av antalet svenska patentansökningar till European Patent Office. Helårssiffran landade på 4 423, upp 0,6 procent jämfört med 2019, vilket var en lägre ökningstakt än året före, plus 8,4 procent.

Och det var också bättre än vår närmaste omvärld. Bland övriga europeiska länder blev det en minskning med 1,3 procent.

Ericsson femma

Som vanligt dominerar digital kommunikation den svenska uppfinningslistan, mycket beroende av telekomjätten Ericsson som också klättrar till femte plats bland världens alla bolag på den europeiska patentlistan. I topp finns andra telejättar som Samsung, Huawei, LG och Qualcomm.

Störs av ökning av svenska patent står transportsektorn för, flyg och fordon, plus elva procent fler patentansökningar i fjol jämfört med 2019, jämfört med europasnittet på minus 5,5 procent.

Sverige näst bäst

Kina och Sydkorea står som vanligt för de största ökningarna av antalet patentansökningar till European Patent Office. Men räknat per invånare står sig Sverige starkt som global tvåa. Bara schweizare plockar fram fler uppfinningar per invånare, åtminstone tillräckliga bra för att söka patent för.

"Sverige befäster alltså sin position som ett mycket innovativt land och har i det här hänseendet gått relativt opåverkade genom pandemin", skriver Peter Strömbäck, generaldirektör för PRV, Patent- och registreringsverket, i en kommentar.