Energi

Energiprofessorn: Kärnkraft får betalas över skattsedeln

Stephen Thomas, brittisk kärnkraftsprofessor, tror inte på renässans för kärnkraft. Ny kärnkraft är för dyr, menar han. Foto: Jörgen Appelgren
Stephen Thomas, brittisk kärnkraftsprofessor, tror inte på renässans för kärnkraft. Ny kärnkraft är för dyr, menar han. Foto: Jörgen Appelgren

Utan statliga subventioner och garantier blir det för dyrt att bygga nya kärnkraftverk. Det är budskapet från den brittiske energiprofessorn Stephen Thomas som är på besök i Stockholm i dag.

Publicerad

Stephen Thomas är inbjuden till Stockholm dels för att delta i ett seminarium om kärnkraft för Centerpartiets riksdagsgrupp, dels för att besöka Energitinget i Älvsjö och träffa Energimyndighetens generaldirektör Tomas Kåberger.

Han är professor i energipolitik vid University of Greenwich Business School.

Innan han fick sin professur i Greenwich bedrev han forskning om energipolitik i över 20 år vid Science Policy Research Unit vid University of Sussex.

Han är välkänd för sina slutsatser att ny kärnkraft inte är kommersiellt lönsam med dagens energipriser och att industrins tal om en renässans för kärnkraften bara är tal och dåligt förankrad i verkligheten.

Ladda ned hans föreläsning från den 4 februari 2010 om kärnkraftens lönsamhet.

"Utan subventioner ingen kärnkraft"
I en debattartikel i Dagens Industri i dag, initierad av miljöorganisationen Greenpeace, som bjudit in Stephen Thomas till Sverige, skriver han att ny kärnkraft är omöjlig att bygga utan statliga subventioner.

- Utan subventioner, statliga garantier eller möjligheter att skjuta över de höga kostnaderna på någon annan aktör har ny kärnkraft visat sig vara en ekonomisk omöjlighet, skriver Stephen Thomas.

Propositionen läggs den 22 mars
Hans besök i Sverige är kopplat till regeringens proposition ”Nya reaktorer och ökad skadeståndsansvar” som läggs fram för riksdagen nästa måndag, den 22 mars.

Regeringen vill häva det nuvarande förbudet mot ny kärnkraft och tillåta att nya, kraftfullare reaktorer får ersätta gamla reaktorer.

"Bankerna kräver statliga garantier"
Men Stephen Thomas menar att det bara förblir en dröm.

- I resten av världen har den kärnkraftsrenässans som förutspåddes för drygt tio år sedan helt kommit av sig. Inte på grund av trög byråkrati eller politiskt motstånd, utan för att den stött på ekonomiska betongväggar, säger Stephen Thomas när han tittar upp på Ny Tekniks redaktion på tisdagsförmiddagen.

Han hävdar att ingen bank lånar ut pengar till ny kärnkraft utan att ha fått statliga garantier för lånet.

Det gäller inte bara för Sverige utan i de flesta västländer som har satt igång en process för ny kärnkraft.

"Fem gånger så dyrt som för tio år sedan"
I USA har inga nya kärnkraftverk byggts på 30 år. I Europa har bara två beställningar av nya reaktorer genomförts – Olkiluoto i Finland och Flamanville i Frankrike.

- Erfarenheterna från Olkiluoto och från beräkningar för nya reaktorer i USA, visar att konstnaden per kilowatt ny kärnkraft ligger på 5000-6000 dollar. Det är fem-sex gånger så mycket vad som kärnkraftsindustrins kalkyler talade om för tio år sedan, säger Stephen Thomas till Ny Teknik.