Energi

Lagförslag kan öka energianvändning

För att få en bättre central styrning av värmen mäter Örebrobostäder temperaturen i lägenheterna. Jonas Tannerstad är nöjd med tekniken som innebär att en programmerbar styrenhet, PLC, använder information från temperaturmätarna för att reglera värmesystemet. Foto: Christer Pöhner
För att få en bättre central styrning av värmen mäter Örebrobostäder temperaturen i lägenheterna. Jonas Tannerstad är nöjd med tekniken som innebär att en programmerbar styrenhet, PLC, använder information från temperaturmätarna för att reglera värmesystemet. Foto: Christer Pöhner
Radiatormätare är en typ av utrustning som kan användas för individuell mätning och debitering av värme. Foto: Sabo
Radiatormätare är en typ av utrustning som kan användas för individuell mätning och debitering av värme. Foto: Sabo
Temperaturmätare från en lägenhet i Örebro. Foto: Crister Pöhner
Temperaturmätare från en lägenhet i Örebro. Foto: Crister Pöhner

Hela Europa ska minska sin energianvändning. Därför föreslår regeringen att värmen ska kunna mätas och debiteras på lägenhetsnivå i alla nya byggnader. Men förslaget riskerar att öka energianvändningen, anser allmännyttans branschorganisation.

Publicerad

Tanken med individuell mätning och debitering, IMD, av värme är att varje boende själv ska kunna påverka sin värmekostnad genom att styra inomhustemperaturen.

Regeringen föreslår därför att individuella mätare av varmvatten och värme ska bli ett lagkrav vid nybyggnad och större renoveringar som omfattar byggnadens energiförsörjning. För befintlig bebyggelse innebär förslaget att individuella mätare ska installeras om det är kostnadseffektivt och tekniskt genomförbart.

Hos allmännyttan, som äger ungefär 30 procent av alla lägenheter i flerbostadshus, har individuell mätning av värme testats i 14 000 lägenheter. Men flera av företagen har redan beslutat att avveckla mätningen. Orsaken är främst att mätningen inte sparar energi, men problem med teknik och höga kostnader har också bidragit. Det framgår av en rapport som allmännyttans branschorganisation Sabo tagit fram och som släpps på måndag.

Men Sabos främsta kritik mot regeringskansliets förslag handlar om att fastighetsägarens drivkraft att vidta energibesparande renoveringar tas bort om hyresgästen står för hela värmenotan.

– Hyresgästens enda verktyg är att sänka temperaturen och sluta vädra, medan fastighetsägaren kan göra en mängd åtgärder, säger Therese Rydstedt, energiexpert på Sabo.

Ett av företagen som har övergett individuell mätning och debitering av värme är Örebrobostäder.

– Vi var tvungna att höja temperaturen som gick ut från undercentralen för att tillgodose de hyresgäster som ville ha 24 grader. Det ledde till fem till sju procents högre energiförbrukning, säger Jonas Tannerstad, Örebrobostäders chef för el och automation.

Örebrobostäder planerar att bygga 1 750 nya bostäder under de närmaste fem åren och renovera 300–400 lägenheter per år. Om regeringens förslag blir verklighet kommer företaget att tvingas stryka andra investeringar, enligt Jonas Tannerstad.

– Det kan vara nya dörrar eller tilläggsisolering. Lagförslaget är kontraproduktivt eftersom vi kunde vara mycket mer klimatmässiga om vi använder pengarna till andra saker, säger han.

Nu mäter Örebrobostäder temperaturen i varje lägenhet, utan att koppla det till debitering. Det har lett till en energibesparing på fyra till sju procent.

Olika metoder för individuell mätning i lägenheter

  • Det finns tre olika metoder för att mäta och debitera värme på lägenhetsnivå: värmemängdsmätning, radiatormätning och komfortmätning.
  • Vid värmemängdsmätning och radiatormätning mäts den värme som tillförs varje lägenhet. Mätare installeras på ingående värmestammar till varje lägenhet vid värmemängdsmätning och vid varje element i hela byggnaden vid radiatormätning.
  • Komfortmätning innebär att inomhustemperaturen mäts med hjälp av temperaturgivare som installeras på olika platser i lägenheten och som skickar mätdata till en insamlingsenhet. Den som vill ha varmare än till exempel 21 grader får betala extra, medan den som vill ha en lägre temperatur får ett avdrag på hyran.