Vindkraft tar in på kärnkraft

2009-02-09 07:31  

Storskaliga vindkraftsanläggningar har blivit en stark konkurrent till ny kärnkraft. Men vindkraften behöver fortfarande stöd för att kunna priskonkurrera.

UPPDATERAD

Det är en global trend att förnyelsebara energislag tar in på konventionella i och med att kostnaderna för att bygga ny kärnkraft och ny kolkraft stigit kraftigt.

Men trots kraftigt ökade investeringskostnader och råvarukostnader är kärnkraften fortfarande konkurrenskraftig mot vindkraften, som kräver subventioner för att hävda sig.

Det konstaterar energibranschens forskningsinstitut Elforsk i sin senaste rapport om kostnaden för el från nya anläggningar.

Vindkraft billigare med subventioner
Utan subventioner kostar 1 kWh vindkraftsel från en stor landbaserad vinkdraftspark på 40 MW 47,3 öre att producera mot 27,1 öre för el från ett nybyggt kärnkraft på 1 600 MW vid en kalkylränta på 6 procent.

Men räknar man in olika miljösubventioner för vindkraften kostar 1 kWh vindkraftsel från samma vindkraftspark bara 30,4 öre, samtidigt som kärnkraftselen stigit till 33 öre per kilowattimme efter att avfallskostnader och den särskilda kärnkraftsskatten lagts på.

Vattenkraft billigast
Elforsk ger fyra kostnadsalternativ - utan skatter, avgifter och bidrag till 6 procents kalkylränta och till 12 procents kalkylränta samt med skatter, avgifter och bidrag till två olika räntalternativ.

Utan hänsyn till subventioner och miljöskatter är nybyggd vattenkraft och nybyggd kärnkraft billigast - 25 öre per kilowattimme för vattenkraften och 27 öre för kärnkraften.

Här kan vindkraftsparkerna inte konkurrera. Utan bidrag kostar det 47-55 öre att producera en kilowattimme vindkraftsel på land och 74-83 öre till havs.

Men lägger man in subventioner till förnyelsebar elproduktion och lägger på kostnaden för utsläpp och andra skatter blir vindkraften konkurrenskraftig med kärnkraften – särskilt stora vindkraftsparker till lands där nätkostnaderna slås ut på många verk.

Så här ser Elforsk-kalkylen ut för nybyggda anläggningar räknat med en kalkylränta på 6 procent och hänsyn taget till skatter, avgifter och bidrag. Observera att kostnaderna skiljer kraftig mellan små och stora anläggningar inom samma energislag.

En helt annan kalkyl

Utan hänsyn till kostnaderna för miljöskatter och miljöavgifter eller intäkterna från gröna elcertifikat blir den beräknade produktionskostnaden för olika energislag helt annan.

Så här räknar Elforsk med att det kostar att producera 1 kWh el räknat med en kalkylränta på 6 procent.

Lars Anders Karlberg

Mer om: Bioenergi Energi

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt