"Vi byter inte namn på Sydvästlänken"

2013-05-08 10:19  
Den västra delen av Sydvästlänken blir inte av. Foto: SVK

Svenska kraftnät planerar investeringar på 55-60 miljarder kronor till år 2025. Men en del av det stora projektet Sydvästlänken bli inte av. Något namnbyte planeras dock inte.

Det svenska stamnätet för el står inför stora investeringar. Nyligen presenterade det statliga affärsverket Svenska kraftnät, SVK, som ansvarar för stamnätet, sin utvecklingsplan fram till 2025 Totalt ska det byggas nytt och rustas upp för 55-60 miljarder kronor.

En av de största nyinvesteringarna blir dock inte av. Det handlar om den västra grenen av den så kallade Sydvästlänken som ska förstärka elnätet i södra Sverige.

-Vår norska motsvarighet Statnett prioriterar nya förbindelser till Tyskland och Storbritannien. Därefter var det svårt att få kalkylen för västra grenen att gå ihop eftersom de då räknar med att få mer betalt för sin el från vattenkraften, säger Ulf Moberg, teknisk direktör på SVK.

Ny Teknik fick en kort pratstund under ett energiseminarium på Kungliga vetenskapsakademin om problemen för det tyska elnätet på grund av den snabba utvecklingen inom vind- och solkraft.

Ulf Moberg säger att SVK följer utveckling i Tyskland mycket noga. Blåsiga dagar ger vindkraften i norra Tyskland ett stort elöverskott som leder till låga elpriser och export av el.

Flera av grannländerna på kontinenten börjar dock tröttna på att översvämmas av billig vindel och har börjat montera upp ny utrustning i form av fasskiftande transformatorer vid sina gränser.

-Det betyder att de kan strypa importen, förklarar Ulf Moberg.

Sverige berörs ännu inte i någon nämnvärd utsträckning av den tyska utbyggnaden av alternativa energikällor. Det beror på att länken mellan Tyskland och Sverige har en förhållandevis liten kapacitet på 600 MW.

-Normalt sett exporterar vi till Tyskland på dagtid och importerar nattetid, men prognoser för omställningen av det tyska energisystemet visar att allt kan vändas uppochner och vi kan i stället komma att importera billig tysk el på dagtid, säger Ulf Moberg.

I SVKs utvecklingsplan finns bland annat en ny likströmslänk till Tyskland.

-Vi är dock beredda att revidera våra planer om förändringar i vår omvärld gör det nödvändigt, säger Ulf Moberg.

Bland allt som tas upp i den 94-sidiga rapporten är bland annat:

Nya förbindelser från norra Norrland till mellersta Sverige och från Småland till Blekinge,

Nya ledningar från Forsmark och Oskarshamn som behövs på grund av effekthöjningarna.

Förstärkt förbindelse till Gotland för att ta emot vindkraftsel.

Förstärkningar i storstadsområden, inte minst i Stockholm.

Den nya förbindelsen till Litauen, Nordbalt, beräknas vara klar 2016.

Att Sydvästlänken nu bara blir en Sydlänk kommer inte att påverka det svenska elnätet i någon större omfattning enligt Ulf Moberg.

Någon nämnändring är heller inte aktuell.

-Vi har så klart diskuterat den frågan men kommit fram till att namnet Sydvästlänken nu är så etablerat att vi kommer att behålla det.

Vad betyder då de stora investeringarna för elpriset? Enligt Ulf Moberg har SvK gjort bedömningen att det på sikt kommer att innebära en fördubbling av stamnätstariffen vilket motsvarar en prisökning på i storleksordningen 3 öre per kWh.

Marie Alpman

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt