Vattenfalls svek om förnybar el

2012-11-28 05:00  

Vattenfall lägger i dag en väsentligt lägre andel av sina investeringar på vind, sol och vatten jämfört med för sex år sedan. Samtidigt har investeringarna i fossil elproduktion ökat stort.

I dag, onsdag, håller Vattenfall en extra bolagsstämma där nya lägre lönsamhetsmål ska spikas. Ägaren, svenska staten, sänker sina krav på avkastning från 15 till 9 procent. Enligt uppgift till Ny Teknik från Vattenfall ska företaget då också presentera nya hållbarhetsmål.

För sex år sedan, 2006, formulerade dåvarande vd:n Lars G Josefsson målet: ”Vår ambition är att vi fram till 2016 ska ha ökat produktionen av förnybar energi med 10 TWh per år i Sverige.”

Så vad har hänt? Ny Teknik har granskat hur elproduktionen har utvecklats i Sverige och Vattenfalls investeringar i förnybar elproduktion samt forskning och utveckling.

Vi har jämfört 2006 och den senaste helårsredovisningen, som är från 2011. 2006 hade Vattenfall börjat arbeta efter nya ägardirektiv om att utveckla ny elproduktionsteknik och bidra till en ekologiskt hållbar elförsörjning i Sverige. Efter maktskiftet vid valet 2006 tog också den nuvarande regeringen över ansvaret som ägare för Vattenfall.

Nu har halva tiden gått och Vattenfall har några år till på sig att klara målet. Men bolagets elproduktion i Sverige med förnybara energislag står nästan stilla. Den har ökat marginellt, från 32,2 till 32,7 terawattimmar.

I dag vill ingen på Vattenfall kommentera den tidigare målsättningen. ”Nu har vi ny ledning” är svaret från pressavdelningen, och Sverigechefen Anders Dahl vill inte uttala sig om målet. I de nya ägardirektiv som företaget fick 2010 finns inte längre någon formulering om svensk elförsörjning – nu är fokus på företagets hela energiproduktion. Men några nya, mätbara mål har Vattenfall inte kommit med. Tittar man i stället på vad Vattenfall faktiskt lägger sina pengar på har utvecklingen gått mot en minskad andel investeringar i förnybar elproduktion.

Då, för sex år sedan, gick 29 procent av de totala investeringarna på Vattenfalls alla marknader till förnybar elproduktion. Förra året, 2011, hade den andelen sjunkit till 18 procent. Under samma tid har andelen investeringar i fossilbaserad elproduktion ökat. 2006 var andelen 31 procent, och förra året lade Vattenfall över hälften av sina investeringar på fossilkraft, 52 procent.

Räknat i kronor ökade Vattenfall däremot sina investeringar i förnybar energi. Vattenfalls investeringar totalt har blivit nära tre gånger så stora under samma period.

Ett område där Vattenfall har klivit fram när det gäller förnybar energi är de egna forskningsprojekten. För sex år sedan lades endast 64 miljoner kronor på förnybar energi, vilket var 8 procent av hela FoU-satsningen.

Förra året hade det ökat kraftigt. Vattenfall vill inte precisera summan, men menar att det rör sig om ”ungefär 400 till 500 miljoner kronor” av totalt nära 1,1 miljarder kronor.

– Vi kategoriserar inte på det sättet längre, eftersom flera projekt är blandformer. Men vi investerar mer i förnybar energi nu, och då måste vi undersöka riskerna i de investeringarna. Ta havsvindkraften till exempel, där finns många frågor att räta ut, säger Karl Bergman, forskningsdirektör på Vattenfall.

Enligt honom blir FoU-budgeten lägre nästa år eftersom Vattenfall ska spara pengar, men andelen som handlar om vind och biomassa ska inte minska.

2010 års strategi – miljön får vänta

2010 antog Vattenfall en ny strategi där ökad lönsamhet och tillväxt inom energiproduktion med låga koldioxidutsläpp ingår. Bakgrunden var nya ägardirektiv: ”Vattenfall är ett av de bolag som leder utvecklingen mot en miljömässigt hållbar energiproduktion.”

Strategin ska genomföras i två faser, där den första innebär ökad lönsamhet.

Andra fasen, från 2014, ska ”andelen anläggningar där ­energiproduktionen sker på ett miljö­mässigt hållbart sätt öka kraftigt”.

I oktober presenterades senaste del­årsrapporten. ­Rapporten ­visar ett ­minusresultat på nära 4 miljarder kronor för tredje kvartalet.

Vattenfall har ­beslutat om ytterligare besparingar på 3 miljarder kronor, utöver de 6 miljarder man beslutade om 2010.

Anna Orring

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt