Vass kritik: Passiv regering kan sumpa Sveriges klimatmål

Det krävs ökade investeringar i fossilfria energislag om Sverige ska klara klimatmålen, skriver Klimatpolitiska rådet i sin nya rapport. Arkivbild. Foto: Fredrik Sandberg/TT

Tempot måste öka kraftigt för att Sverige ska nå klimatmålen.Dessutom riskerar regeringen att missa chansen till en grön återhämtning efter pandemin, slår Klimatpolitiska rådet fast i sin utvärdering av regeringens klimatpolitik.

– Vår samlade bedömning är att takten i omställningen fortfarande är för låg och den beslutade politiken är inte tillräcklig för att nå klimatmålen. Tempot måste öka, säger Johan Kuylenstierna, när han presenterar rådets årliga granskning.

Sveriges utsläpp av växthusgaser har börjat minska i något högre takt än tidigare. Det framgår av den senast officiella statistiken, från 2019, som visar en utsläppsminskning på 2,4 procent. Men det är fortfarande långt från de 6-10 procent per år, som krävs för att Sverige ska nå målet att ha noll nettoutsläpp 2045. Och Sveriges klimatpolitik, så som den ser ut i dag, räcker inte för att nå målet.

Tillfällig minskning

Under 2020 syntes i och för sig en kraftig minskning av klimatutsläppen i både Sverige och övriga världen. Men det var en tillfällig effekt av de första pandemirestriktionerna, som nu i stort sett har försvunnit och som inte kommer att ha märkbar effekt på lång sikt.

Pandemin har dock öppnat för möjligheter till en långsiktig klimatomställning beroende på hur återhämtningsstöden utformas, skriver rapportförfattarna. Årets rapport fokuserar därför på regeringens återhämtningspolitik.

– Vi menar att det finns ett möjlighetsfönster, säger Johan Kuylenstierna.

Rådet uppmanar regeringen att använda återhämtningspolitiken för att öka takten i genomförandet av den klimatpolitiska handlingsplanen.

– Vägen ut ur coronakrisen kan då samtidigt stärka arbetet med att nå klimatmålen och visionen om Sverige som världens första fossilfria välfärdsland. Det handlar inte minst om mycket stora investeringar framöver, säger Kuylenstierna.

Goda förutsättningar

De akuta stödåtgärderna får hyfsat bra betyg i rapporten, då regeringen "fattat få beslut som direkt motverkar klimatmålen."

Men när det gäller de mer långsiktiga återhämtningsåtgärderna kräver rapportförfattarna bättring. Hittills bedöms endast 10 procent av de planerade åtgärderna bidra till att nå klimatmålen på lång sikt.

– Vi menar att regeringen inte har varit tillräckligt aktiv att koppla återhämtningen till den klimatpolitiska handlingsplanen och att nå de klimatpolitiska målen, säger Kuylenstierna.

Det räcker inte att "inte göra fel", anser rådet. Kraven måste ställas högre och regeringen har hittills underutnyttjat möjligheterna till en grön omställning, enligt rapporten.

Förutsättningarna bedöms dock som goda. Bland annat har ett tjugotal näringslivssektorer tagit fram färdplaner mot en fossilfri verksamhet, teknikutvecklingen går allt snabbare och stödet för en klimatomställning ökar hos det svenska folket.

Jörn Spolander/TT

Maria Davidsson/TT

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt