Vad har katastrofen i Fukushima betytt för kärnkraften?

Nio experter och politiker svarar om kärnkraftsolyckans betydelse för kärnkraft.

Christian Ekberg, professor i kärnkemi vid Chalmers:

– Väldigt svår fråga. Det har betytt ­fantastiskt olika i olika länder. En del har tagit beslut att avveckla kärnkraften, andra planerar för utbyggnad.

Magnus Reinsjö, stabschef inom affärsområde Kärnkraft på Vattenfall:

– Det har ju betytt större uppmärksamhet kring ­extrema yttre ­händelser och mer långtgående analyser, som vi inte har gjort förut.

Lise Nordin, riksdagsledamot och energipolitisk talesperson för miljöpartiet:

– Fukushima har gett en påminnelse om riskerna med att vara beroende av kärnkraft. En härdsmälta kan ske även i ett land som ansetts ha god säkerhet.

Tomas Kåberger, ordförande för stiftelsen Japan Renewable Energy Foundation i Japan:

– Att 52 av Japans 54 reaktorer stängts av under det senaste året och nu står stilla, samt att Kina inte påbörjat ett enda reaktorbygge efter haverierna i Japan.

Louise Trygg, docent och ­forskare i energisystem vid  Linköpings universitet:

– Fukushima har självklart stor betydelse för kärnkraftens framtid. Det visar hur kärnkraften i dess nuvarande form inte är en del i vår strävan efter ett hållbart samhälle.

Anders Karlsson, teknisk attaché på svenska ambassaden i Tokyo:

– Trippelkatastrofen med jordbävning-tsunami-härdsmältor har visat på brister i säkerhet. Lärdomarna kommer göra kärnkraften säkrare, men samtidigt dyrare.

Lars-Erik Holm, general­direktör för Socialstyrelsen:

– Fukushima har ju med all tydlighet visat vilka risker som finns med kärnkraften. Jag tänker på Tage Danielssons monolog om Det osannolika. Man måste inkludera det osannolika i beredskapsplanerna.

Mikael Karlsson, ordförande i Naturskyddsföreningen:

– Fukushima kan visa sig bli dödsstöten för kärnkraften i världen. Det byggs få nya verk och högre säkerhetskrav kommer att göra den än mer olönsam utan statliga subventioner.

Lynn Hubbard, chef beredskapsenheten på SSM:

– En konkret följd är att många kärnkraftländer i världen har utfört eller håller på att utföra stresstester på sina kärnenergianläggningar. Detta arbete kommer nog att leda till förstärkta krav på säkerhet.

Niklas Dahlin

Mer om: Tsunami Fukushima

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt