Vad har katastrofen i Fukushima betytt för kärnkraften?

Nio experter och politiker svarar om kärnkraftsolyckans betydelse för kärnkraft.

Christian Ekberg, professor i kärnkemi vid Chalmers:

– Väldigt svår fråga. Det har betytt ­fantastiskt olika i olika länder. En del har tagit beslut att avveckla kärnkraften, andra planerar för utbyggnad.

Magnus Reinsjö, stabschef inom affärsområde Kärnkraft på Vattenfall:

– Det har ju betytt större uppmärksamhet kring ­extrema yttre ­händelser och mer långtgående analyser, som vi inte har gjort förut.

Lise Nordin, riksdagsledamot och energipolitisk talesperson för miljöpartiet:

– Fukushima har gett en påminnelse om riskerna med att vara beroende av kärnkraft. En härdsmälta kan ske även i ett land som ansetts ha god säkerhet.

Tomas Kåberger, ordförande för stiftelsen Japan Renewable Energy Foundation i Japan:

– Att 52 av Japans 54 reaktorer stängts av under det senaste året och nu står stilla, samt att Kina inte påbörjat ett enda reaktorbygge efter haverierna i Japan.

Louise Trygg, docent och ­forskare i energisystem vid  Linköpings universitet:

– Fukushima har självklart stor betydelse för kärnkraftens framtid. Det visar hur kärnkraften i dess nuvarande form inte är en del i vår strävan efter ett hållbart samhälle.

Anders Karlsson, teknisk attaché på svenska ambassaden i Tokyo:

– Trippelkatastrofen med jordbävning-tsunami-härdsmältor har visat på brister i säkerhet. Lärdomarna kommer göra kärnkraften säkrare, men samtidigt dyrare.

Lars-Erik Holm, general­direktör för Socialstyrelsen:

– Fukushima har ju med all tydlighet visat vilka risker som finns med kärnkraften. Jag tänker på Tage Danielssons monolog om Det osannolika. Man måste inkludera det osannolika i beredskapsplanerna.

Mikael Karlsson, ordförande i Naturskyddsföreningen:

– Fukushima kan visa sig bli dödsstöten för kärnkraften i världen. Det byggs få nya verk och högre säkerhetskrav kommer att göra den än mer olönsam utan statliga subventioner.

Lynn Hubbard, chef beredskapsenheten på SSM:

– En konkret följd är att många kärnkraftländer i världen har utfört eller håller på att utföra stresstester på sina kärnenergianläggningar. Detta arbete kommer nog att leda till förstärkta krav på säkerhet.

Niklas Dahlin

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt