Tvekar om 821 MW ny kärnkraft

2014-03-26 05:00  

Kärnkraftsbolagen planerar effekthöjningar på 821 MW, enligt Ny Tekniks kartläggning. Men när de genomförs blir alltmer osäkert. Dessutom följer den internationella finansmarknaden utvecklingen noga.

Ny Tekniks kartläggning visar att de svenska kärnkraftsbolagen planerar effekthöjningar på 821 megawatt (elektrisk effekt) i dagens reaktorer. Det motsvarar nästan två reaktorer av samma storlek som O1 i Oskarshamn hade när den togs i drift med sina 450 megawatt.

De höjningar som diskuteras är på 179 megawatt i Oskarshamn, 232 megawatt i Ringhals och 410 megawatt i Forsmark. Planerna är långt framskridna, men nu råder det stor osäkerhet kring när de verkligen kommer att införas. Vid Forsmark, där Vattenfall är huvudägare, är man förtegen om framtida effektförändringar.

– Beslut för F1 och F3 är planerade att fattas av styrelsen under 2014, säger Tomas Hägg, biträdande kommunikationschef på Forsmarks Kraftgrupp.

När kan en effekthöjning ske om beslut tas under 2014?

– Jag kan inte kommentera det på annat sätt än jag redan gjort.

Kan det vara så att ni beslutar att inte höja effekten?

– Den frågan är för tidigt väckt. Jag kan inte föregripa de här besluten, säger Tomas Hägg.

Så sent som i förra veckan kom också besked från OKG AB, som ägs av Eon och Fortum, att den effekthöjning som var planerad att införas under 2015 på hela 27 procent, från 661 till 840 megawatt, vid O2 nu skjuts på framtiden. Förklaringen är att en säkerhetsmodernisering inte avlöpt som planerat. Anders Österberg, informationschef på OKG, säger att ingen tidplan finns än.

Skjuter ni på effekthöjningen för att det är låga elpriser?

– Nej, i det här fallet har förberedelsearbetet inte gått så smidigt som man tänkt sig, säger Österberg.

Men klart är att det som nu sker på den svenska kärnkraftsmarknaden, angående effektförändringar och elpriser, följs med intresse av investerarna på kapitalmarknaderna i London och Frankfurt.

– Ja, det gör de. Som mjuka faktorer är det något som marknaden tittar på hela tiden. Effekthöjningar styrs av tekniska och ekonomiska faktorer. Låga elpriser, allt annat lika, dämpar intresset för att producera mer el, säger Ingvar Matsson, doktor i fysik och tidigare forskare inom kärnkraftsindustrin och nu kreditanalytiker på Swedbank som står i kontakt med globala långivare.

Framför allt följs statliga Vattenfall. Eftersom bolaget inte är börsnoterat är dess huvudsakliga externa finansieringskälla obligationsmarknaden. Det innebär att bolaget gör emissioner på i storleksordningen 500 miljoner kronor i form av obligationer med viss löptid och ränta för att finansiera investeringar. Långivarna är exempelvis globala försäkringsbolag och pensionsfonder.

Det är i samband med dessa emitteringar som marknaden kan komma att påverka köpet av en ny reaktor, i dagsläget prisbedömd till mellan 40 till 80 miljarder kronor. Det stod också klart i förra veckan – när Ny Teknik redogjorde för vilken teknik en ny reaktor kommer att utnyttja – att svenska politiker skjuter ifrån sig ansvaret för ny kärnkraft till ”marknaden”. Och där kommer risken av megainvesteringen att övervägas noga.

– Produktionsmixen av energislag är avgörande i riskanalysen för investerarna. Kortsiktigt är det ingen som ser ny kärnkraft som ett alternativ i Sverige, säger Ingvar Matsson.

Hur kan investerarna konkret påverka nybyggnation av kärnkraft i Sverige?

– Normalt lånar stora energibolag på en marknad där det inte specificeras vad pengarna ska gå till. Men med stora investeringar av nya kraftverk kan det se annorlunda ut, säger han.

Vattenfall tillbakavisar att långivarna har inflytande över besluten.

– Det är Vattenfall som lånar pengar och dessa är inte öronmärkta till något specifikt projekt. För Vattenfall är endast en finansiering aktuell där långivare inte styr inriktningen på investeringen, säger Mats Ladeborn, chef för kärnkraftsutveckling på Vattenfall.

Vattenfall i siffror

Omsättning 2013: 171 miljarder kronor.

Skulder i obligationslån, företagscertifikat och till kreditinstitut: 78 miljarder kronor.

Källa: Vattenfalls bokslutskommuniké 2013.

Olle Nygårds

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

Här är reglerna för kommentarerna på NyTeknik

  Kommentarer

Dagens viktigaste nyheter

Aktuellt inom

Debatt

COMSOL