Trafikbuller är farligt för hälsan

2014-07-02 13:44  

Trafikbuller är ett stort hälsoproblem och kopplas ihop med stroke och hjärtsjukdomar. Men om en förbättring ska nås krävs samordning av åtgärder, menar forskare från Chalmers.

I höstas samlades representanter från bilindustri, universitet och myndigheter i Österrike för att diskutera möjligheterna att minska trafikbuller i stadsmiljöer. Mötet resulterade i en sammanfattande rapport.

Någon enkel teknisk lösning för att förbättra bullersituationen finns inte, enligt rapportförfattarna. I stället krävs samordnade åtgärder från alla involverade, anser Tor Kihlman, professor emeritus i teknisk akustik vid Chalmers.

Han pekar på tre exempel på åtgärder som behövs: upphandling av tyst kollektivtrafik, lägre hastigheter och användning av byggnader som bullerskärmar.

-Många av de åtgärder som behövs går utmärkt att genomföra i täta städer. De ligger ofta i linje med vad som krävs för att tackla klimatförändringarna. Här finns alltså dubbla vinster att peka på, säger han i ett pressmeddelande.

I rapporten beskrivs vilka första politiska steg som behövs för att hälsoproblem på grund av trafikbuller ska kunna minskas.

-Lagstiftningen för att skydda boende för ohälsosamma bullernivåer är helt otillräcklig, säger Tor Kihlman.

Linda Nohrstedt

Mer om: Buller

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt