Totalt haveri efter bara ett dygn utan el

2011-03-22 23:00  

Skulle det ske i Sverige som nu har skett i Japan - att både ordinarie elnät och reservkraft slås ut samtidigt - kommer också svenska reaktorer att drabbas av härdsmältor.

<p>- Skulle det bli en total urladdning kan man inte kyla de kritiska systemen, utan det uppstår en härdskada eller härdsmälta, säger Klas Idegaard, inspektör på Strålsäkerhetsmyndigheten SSM.</p> <p>Ställs kärnkraftsoperatörerna inför ett sådant kaotiskt, strömlöst läge kräver SSM att de har installerat särskilda haverifilter.</p> <p>Filtren finns i dag vid samtliga kärnkraftverk. Vid en härdsmälta ska radioaktiva utsläpp ledas igenom en bassäng med vatten. Därigenom ska man fånga upp de radioaktiva partiklarna.</p> <p>- Vi klarar att rena utsläppen till 99,9 procent i filtren, säger Lars Gunsell, utredare på SSM.</p> <p>Liknande haverifilter finns inte vid reaktorerna i Fukushima.</p> <p>Vad som händer vid ett totalt bortfall av elförsöjningen ska nu åter utredas i Sverige. </p> <p>Efter de omfattande japanska kärnkraftshaverierna kan reglerna kring elförsörjningen av de svenska verken komma att omarbetas.</p> <p>- Det kommer att finnas mycket lära sig av olyckan i Japan, säger Klas Idehaag.</p> <p>Kärnkraftverken får sin elförsörjning via externa elnät. Om nätet kortsluter och faller bort ska reservkraft i form av dieselgeneratorer startas. </p> <p>Antalet dieselgeneratorer varierar mellan två och fyra per reaktor i Sverige. De ska starta automatiskt om verket blir strömlöst och sörja för att pumpar kan förse reaktorhärd och bränslebassäng med kylvatten.</p> <p>- Vid automatstart används också ett batteridrivet elnät för att starta generatorerna, säger Claes-Inge Andersson, informationschef på Forsmark. </p> <p>Men dieselgeneratorerna kan även startas manuellt. De testas var fjortonde dag och körs varje år under en lite längre period.</p> <p>På Forsmark räcker dieseln i tankarna i sju dagar, och batterierna i tolv timmar.</p> <p>- Myndighetskravet på batterierna är två timmar, men vi anser att vi behöver tolv timmar på oss, säger Claes-Inge Andersson. </p> <p>Dieslarna kan också få stöd av en gasturbin. Också den kräver dock el för att starta automatiskt.</p>

Elfelet fortplantade sig till kärnkraftverket

  • 25 juli 2006 hände det som svensk kärnkraftsindustri då inte trodde kunde hända. Ett elfel i ett externt ställverk, som försåg Forsmark med el, fortplantade sig in i kärnkraftverkets eget elsystem.
     
  • Två av fyra dieselgeneratorer vid reaktor 1 gick inte igång, inte heller gasturbinen. Vattnet ovanför reaktorhärden sjönk till hälften, från 4 till 2 meter. 22 minuter innan en härdsmälta bedömdes äga rum, lyckades personalen koppla in ett externt, mindre elnät och kylpumparna gick igång.
     
  • Nu har man vidtagit åtgärder så att likande fel inte ska kunna inträffa. En </p> <p>del elkomponenter visade sig ha fel inställningar, eftersom de inte var tillräckligt testade.

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt