Tiden rinner ut för Fukushima

På måndag måste reningen av radioaktivt vatten vara i gång vid de havererade kärnkraftverken i Fukushima. Annars finns risk för översvämning. Men tekniken är ännu oprövad på salthaltigt vatten.

<p>Ägaren Tepco försöker i dagarna snabbinstallera en anläggning som kan rena det radioaktiva spillvattnet från reaktorerna i Fukushima. </p> <p>Företaget beräknar att vattnet som samlats i källarna under reaktor- och turbinhallarna källare kommer att svämma över på måndag den 20 juni, om det inte går att pumpa bort. Reningsanläggningen bedöms kosta 4,2 miljarder kronor.</p> <p>Nu läcker kylvatten kontinuerligt genom reaktorerna, vilket höjer nivåerna i källare och överflödeskanaler. Men ett reningssystem kan finnas på plats tidigast i dag, 15 juni.</p> <p>- En översvämning skulle försvåra arbetet i lokalerna, exempelvis med att stabilisera kylningen av reaktorerna, säger Jan Johansson, utredare på Strålsäkerhetsmyndigheten.</p> <p>En fungerande reningsanläggning skulle göra att vattnet kan användas på nytt för att kyla de skadade reaktorerna. Det kan också släppas ut i stället för att lagras. Och lagringstankarna börjar bli överfulla.</p> <p>Men reningsprocessen är komplicerad. Efter olyckan tvingades man pumpa in havsvatten i reaktorerna. Det byggde upp korrosiva avlagringar av salt. Trots att man nu gått tillbaka till att använda sötvatten är vattnet som samlas i byggnaderna salthaltigt.</p> <p>Metoden har aldrig testats med saltvatten i stor skala. Den är utvecklad för kärnkraftverk där processvattnet är mycket rent. I Fukushima innehåller vattnet framför allt salt, men också partiklar av jord och andra orenheter. Vattnet kan ha haft direkt kontakt med härdsmältan och fört med sig kemiskt svåra ämnen.</p> <p>- Framför allt sänker saltet och andra orenheter verkningsgraden, säger Gunnar Wikmark på Studsvik.</p> <p>Fram till januari 2012 måste 250 000 ton vatten renas. Det betyder att Tepco räknar med en kapacitet på omkring 50 ton i timmen.</p> <p>- Det blir en svår utmaning, mycket för att de måste bygga upp ett helt nytt system, säger Gunnar Wikmark.</p> <p>Frågan om hur restprodukterna ska hanteras måste också lösas. Reningen i kärnkraftverk i drift alstrar några kilo avfall per år, men till nästa januari bedömer Tepco att processen i Fukushima ska ge 2 000 ton radioaktivt slam som restprodukt. </p> <p>Någon plan för hur det ska förvaras finns ännu inte.</p>

Så ska reaktorvattnet renas

  • Tekniken kommer från franska Areva och amerikanska Kurion. Den kan minska halten av radioaktivt cesium en miljon gånger.
     
  • Vattnet går först genom Kurions filter. De innehåller zeolit mineral (poröst aluminumsilikat som binder metalljoner) genom kombination av adsorption (koncentreras på ytan av zeoliten) och jonbyten tar filtren upp strontium-90, cesium-134 och cesium-137.
     
  • Vattnet går sedan vidare till Arevas process och passerar en serie tankar där det blandas med nickel ferrocyanid, bariumsulfat, polymerer och sand. De lösta radioaktiva metallerna fångas upp som radioaktivt slam.

Niklas Dahlin

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt