Tempen stiger på miljömötet

2012-12-05 16:15  

Med bara några dagar kvar på FN:s miljökonferens i Quatar höjs temperaturen i förhandlingarna. En fråga gäller hur systemen för klimatkompenserade projekt i utvecklingsländer ska se ut.

På fredag avslutas klimatkonferensen COP18 i Qatars huvudstad Doha, men mycket återstår för att de 194 länder som deltar ska kunna presentera några konkreta resultat.

Under onsdagen höll ministrar från deltagarländerna sina anföranden. Svenska miljöministern Lena Ek (C) sa bland annat en klimatöverenskommelse måste ge alla länder tillgång till hållbar utveckling, men gav inga besked om nya pengar från Sverige i klimatarbetet.

Ett mål för mötet är att komma överens om vad en fortsättning av Kyotoprotokollet ska innebära för åtaganden. Ett annat att utarbeta en färdplan för arbetet mot ett nytt internationellt klimatavtal som ska träda i kraft 2020.

Daniel Engström Stenson från den liberala tankesmedjan Fores är på plats i Doha, och tycker att det rör sig mycket långsamt, om alls något, framåt.

-Det är svårt att peka på områden där det går framåt. Jag tycker det finns en minskad tilltro till att processen ska leda fram till det stora Avtalet som ska rädda allt, utan många tänker bredare. Hur man kan komplettera den här processen med andra saker, som nationell lagstiftning och mindre samarbeten länder emellan, säger Daniel Engström Stenson.

Något som diskuteras mycket är de marknadsmekanismer som finns i Kyotoprotokollet för att genomföra utsläppsminskningar i utvecklingsländer, bland annat CDM (clean development mechanism). Genom dem kan Sverige och andra länder som är med och finansierar projekt få tillgodoräkna sig utsläppsminskningar.

Men från och med nästa år skärps kraven på att CDM-projekten ska ligga i länder som tillhör de minst utvecklade. Samtidigt är finansieringen ett problem, då endast EU-länder har en efterfrågan på krediter.

-Just nu är det bara EU som kan ha en efterfrågan, eftersom det måste finnas ett åtagande i grunden om utsläppsminskningar. Systemet är lite skakigt nu. En del säger att det har kollapsat, men det tycker inte jag, säger Daniel Engström Stenson.

En fråga som det råder stor oenighet hittills i Doha om är om endast länder som är med i Kyotoprotokollets andra åtagandeperiod ska få köpa utsläppskrediter, eller om alla länder som vill ska kunna göra det.

Det pågår också en diskussion om hur nya marknadsmekanismer ska utformas, efter 2012.

-Man diskuterar om de inte bara ska vara projektbaserade, utan täcka in utsläpp från en hel sektor, till exempel stålindustri.

Anna Orring

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt